Ειδήσεις

Υπεγράφη σύμβαση 88.000 € για συντήρηση ηλεκτροφωτισμού

Σύμβαση ύψους 88.000 ευρώ για την "Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου" υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Κρήτης, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού σε νέες βάσεις όπου οι υπάρχουσες έχουν καταστραφεί ή σε υπάρχουσες βάσεις όπου έχει καταστραφεί μόνο ο ιστός.

- Αποξήλωση κατεστραμμένων σιδηροϊστών και τοποθέτηση στη θέση αυτών νέων σιδηροϊστών.

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων και συντήρηση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων.

- Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων διανομής με αντικατάσταση ελαττωματικού ή κατεστραμμένου υλικού (φυσίγγια ασφαλειών, ρελαί, φωτοκύτταρα, διακόπτες λυχνίες κ.λπ.).

- Αντικατάσταση κατεστραμμένου καλωδίου ή κατασκευή διακλάδωσης σε περίπτωση κοπής καλωδίου που δεν είναι δυνατή η αποξήλωση του.

- Αποξήλωση κατεστραμμένων ή διαβρωμένων πίλλαρς και αντικατάσταση τους με άλλα

- Ανακαίνιση χρωματισμού σιδηροιστών, βραχιόνων φωτιστικών και πίλλαρς.

- Εργασίες για την προστασία των εγκαταστάσεων από τρωκτικά.

- Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδήρων καλυμμάτων φρεατίων.

- Εκτέλεση γενικά κάθε άλλης εργασίας που θα κριθεί αναγκαία για την ομαλή λειτουργία των δικτύων ηλεκτροφωτισμού της εργολαβίας.      

Σχόλια