Ειδήσεις

Φορείς του Οροπεδίου αντιδρούν με το φράγμα Αποσελέμη

Τις αλλαγές - «μη αναστρέψιμες», όπως λένε - που θα επιφέρει στην περιοχή το φράγμα Αποσελέμη επισημαίνουν με ανακοίνωσή τους τα Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου, του Κτηνοτροφικού Συλλόγου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου. Οι παραπάνω φορείς του πρωτογενούς τομέα πραγματοποίησαν συγκέντρωση που ως μοναδικό θέμα είχε το φράγμα Αποσελέμη, προκειμένου να πάρουν αποφάσεις για τον περαιτέρω χειρισμό και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν ως προς το ζήτημα αυτό.

Όπως σημειώνουν τα Δ.Σ. των συγκεκριμένων φορέων, στη συνάντηση που είχαν μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή και των μελών του Δήμου και του ΕΒΕΣΟΛ με σκοπό αυτή να αποτελέσει ένα μοχλό πίεσης προς το υπουργείο και τον ΟΑΚ «προς όφελος», όπως αναφέρεται, «των συμφερόντων του τόπου» και «με μέλημά της την ενημέρωση της κοινωνίας».

Η ανακοίνωση των πρωτογενών φορέων του Οροπεδίου σχετικά με όσα αποφασίστηκαν στην κοινή συνεδρίαση έχε ως εξής:

«Με αφορμή αρχικά την ημερίδα της 02ας/11/2014 που έγινε στο Δήμο σχετικά με το φράγμα Αποσελέμη και στη συνέχεια τη συνάντηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 02/12/2014 με θέμα την απάντηση ερωτημάτων μας που είχαν διατυπωθεί στην παραπάνω ημερίδα, η οποία ήταν χρήσιμη στο να αποκομίσουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις παρενέργειες του φράγματος στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, αποφασίσαμε όλοι οι φορείς κοινή συνεδρίαση προκειμένου να καθορίσουμε τη στάση που θα πρέπει να τηρηθεί με σκοπό τον περαιτέρω χειρισμό του σοβαρού αυτού θέματος.

Στην κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 8η/12/2014 μοναδικό θέμα ήταν το φλέγον ζήτημα για το Οροπέδιο Λασιθίου "Φράγμα Αποσελέμη".

Ως φορείς του πρωτογενούς τομέα του Οροπεδίου, έχοντας μελετήσει τα στοιχεία που μπορούσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας για το θέμα αυτό, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το φράγμα Αποσελέμη θα δημιουργήσει τεράστιες και μη αναστρέψιμες αλλαγές στον τόπο μας που επιγραμματικά εστιάζουμε στα παρακάτω ζητήματα.

1) Στην αλλοίωση του γεωφυσικού περιβάλλοντος και πιθανώς στην αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής, εξαιτίας των έργων που θα γίνουν στην περιοχή του Οροπεδίου (τάφροι προσαγωγής των νερών, λεκάνη απορροής των τάφρων, τούνελ απορροής, ακύρωση της φυσικής τροφοδοσίας του χώνου κ.λπ.).

2) Μείωση του υπόγειου υδροφορέα του κάμπου, προκειμένου να εμπλουτιστεί το φράγμα Αποσελέμη, ζήτημα που αφήνεται ανοικτό τόσο από την ΚΥΑ υπ. αριθ. 142074 της 01-08-2005 που καθορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους (περιβαλλοντικός όρος δ.31) και τον τρόπο που φαίνεται ότι θα κατασκευαστούν τα έργα, όσο και από τις τοποθετήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΑΚ κατά την πρόσφατη ημερίδα, και όχι μόνο.

3) Οι αποφάσεις που θα καθορίσουν τις χρήσεις γης θα επιφέρουν πλήθος απαγορεύσεων στη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα αλλά και στην επιχειρηματική δραστηριότητα μεταποιητικού χαρακτήρα, προκειμένου να προστατευτεί η ποιότητα του νερού.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το γεγονός ότι από πλευράς κράτους δεν υπάρχει βούληση μιας εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής μας για τις παρενέργειες του φράγματος στο Οροπέδιο Λασιθίου, και με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν προκειμένου να μη βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων είναι πολύ μικρά, προτείνουμε τα παρακάτω:

1) Να προβούμε στην επικαιροποίηση προγενέστερης απόφασης του Αγροτικού Συνεταιρισμού, σχετικά με το ίδιο θέμα, στην οποία αναφέρονται τα σημεία στα οποία εδράζονται οι ανησυχίες μας, και προκύπτουν από τις ΚΥΑ που καθορίζουν τους περιβαλλοντικούς όρους του φράγματος Αποσελέμη. Η απόφαση αυτή να σταλεί  εκ νέου στη νέα δημοτική Αρχή και στους λοιπούς φορείς του τόπου για ενημέρωσή τους, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει ενεργοποίηση και κοινή γραμμή πλεύσης από όλους, και η δημοτική Αρχή να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου να προασπίσουμε, όπως έχουμε καθήκον, τα συμφέροντα του τόπου και των ανθρώπων του.

2) Να αναθέσουμε σε ένα επιστημονικό φορέα, εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας, να ασχοληθεί με την εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των στοιχείων των μελετών του έργου Αποσελέμη και ειδικότερα αυτών που αναφέρονται στην περιοχή του Οροπεδίου, προκειμένου μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα να αποφανθεί και να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση για το αν θα προκύψουν δυσμενείς επιπτώσεις και σε ποιες δραστηριότητες, από την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη.

3) Εάν από τη μελέτη των στοιχείων κριθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες, να εξεταστεί και να προταθεί ποιες εναλλακτικές λύσεις προτείνονται προκειμένου απρόσκοπτα να συνεχιστεί η παραγωγική δραστηριότητα στο γεωργικο-κτηνοτροφικό και μεταποιητικό τομέα, και να εξεταστεί ο περαιτέρω χειρισμός, και καθορισμός των δράσεών μας.

4) Να προβούμε στη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής από όλους τους φορείς για το χειρισμό του θέματος από τώρα και στο εξής: Για τη συγκρότηση της επιτροπής αυτής προτείνονται οι παρακάτω εκπρόσωποι:

• Ορφανός Ιωάννης από το Κτηνοτροφικό Σύλλογο Οροπεδίου Λασιθίου

• Πατεράκης Εμμανουήλ από το  Αγροτικό Σύλλογο Οροπεδίου Λασιθίου

• Μουδάτσο Θεόδωρο από το Αγροτικού Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου

Η επιτροπή αυτή με τη συμμετοχή και των μελών του Δήμου και του ΕΒΕΣΟΛ να αποτελέσει ένα μοχλό πίεσης προς το υπουργείο και τον ΟΑΚ προς όφελος των συμφερόντων του τόπου και θα πρέπει να έχει ως μέλημα της την ενημέρωση της κοινωνίας για το πόρισμα του φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η μελέτη που παραπάνω αναφέρθηκε, ώστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας, αφού πρώτα καθορίσουμε ποιοι πρέπει να είναι οι περεταίρω χειρισμοί για την προστασία  του γεωργικο-κτηνοτροφικού τομέα του Οροπεδίου, που ήδη τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει πολλά και σημαντικά προβλήματα που κρίνουν σημαντικά την επιβίωσή του».

Σχόλια