Ειδήσεις

Ημερίδα για τον οδικό φωτισμό και εξοικονόμηση ενέργειας

Ημερίδα με τίτλο "Οδικός και Δημοτικός φωτισμός: Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων", διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο, στα πλαίσια του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΝ" του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος".

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 9:30 στην αίθουσα Καστελλάκη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου θα γίνουν οι σχετικές παρουσιάσεις και ομιλίες όπου αναμένονται να τις παρακολουθήσουν στελέχη Δήμων της Κρήτης και σχετικών υπηρεσιών, καθώς και επιστήμονες μηχανικοί και επαγγελματίες που ασχολούνται με τον οδικό και δημοτικό φωτισμό.

Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση και γνωστοποίηση των τελευταίων εξελίξεων στις τεχνολογίες, στα πρότυπα και προδιαγραφές, και στην σχετική ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία που αφορά στον οδικό και δημοτικό φωτισμό.

Επίσης κύριος στόχος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των σχετικών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 και κυρίως οι "οδηγίες χρήσης" των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, για την ωρίμανση σχετικών έργων οδικού και δημοτικού φωτισμού σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

09:00 - 09:30

Εγγραφή συμμετεχόντων - Καφές

09:30 - 09:45

Χαιρετισμοί: κ. Σ. Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

                      κ. Β. Μανασάκη, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας -

                         Εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου

09:45 - 10:00

Το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ - Εισαγωγή στο Δημοτικό Φωτισμό

Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Δ/ντής ΠΤΑΚ

10:00 - 10:15

Παρεμβάσεις στην σήραγγα Σταλίδας και στους κόμβους των αεροδρομίων Κρήτης Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης

10:15 - 10:30

Παρεμβάσεις στο Δημοτικό φωτισμό,

κ. Χ. Μαμουλάκης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

10:30 - 10:45

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό του Δήμου Χερσονήσου

κ.κ. Μ. Συμεωνίδου, Σ. Υφαντή, Ν. Κοπανάκης, Δήμος Χερσονήσου

10:45 - 11:00

Αναβάθμιση και λειτουργία Δικτύου Αστικού φωτισμού, Δήμου Μαλεβιζίου

κ. Α. Σαλούστρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

11:00 - 11:15

Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις

11:15 - 11:30

Διάλλειμα - Καφές

11:30 - 11:45

Προδιαγραφές των έργων φωτισμού, διαδικασία διακηρύξεων και μελετών και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

κ. Χ. Νύχτης, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

11:45 - 12:05

Χρηματοδότηση ενεργειακών έργων: Όροι και προϋποθέσεις

κ. Σ. Ραγκούσης, Δ/νων  Σύμβουλος ΠΕΤΑ Α.Ε.

12:05 - 12:25

Μέθοδοι Δημοπράτησης έργων φωτισμού κατά το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και  οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης

κ. Π. Σφηκάκης, «Δικηγορικό γραφείο Σφηκάκης και συνεργάτες»

12:25 - 12:45

Μια προσπάθεια να απαντηθούν τα διλήμματα του μηχανικού της τοπική αυτοδιοίκησης όταν σχεδιάζει ένα έργο εξοικονόμησης ενέργειας στον οδικό φωτισμό.

κ. Φ. Τοπαλής, Καθηγητής ΕΜΠ

12:45 - 13:05

Οι δυνατότητες μείωσης των δαπανών οδοφωτισμού - Μία τεχνικοοικονομική προσέγγιση.

 κ. Καραγιαννόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ

13:05 - 13:30

Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις

Μπουφές

Στο έργο "ΕΝΕΡΓΕΙΝ" του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος συμμετέχουν οκτώ εταίροι από τις τρεις νησιώτικες ελληνικές περιφέρειες και από την Κύπρο: η Περιφέρεια Κρήτης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Περιφερειακό Ταμείο Βορείου Αιγαίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου.

Στόχος αυτού του στρατηγικού έργου είναι η υλοποίηση πιλοτικών έργων βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε κάθε Περιφέρεια και στην Κύπρο, και η παραγωγή κατευθύνσεων βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η εκπόνηση κατευθύνσεων κοινής βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης για το ελληνικό νησιώτικο τόξο και την Κύπρο.

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί πιλοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του φωτισμού της σήραγγας της Σταλίδας και των κόμβων αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων - ενώ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διενεργεί σχετική διαβούλευση, για τις ενεργειακές κατευθύνσεις, αξιολογεί στοιχεία και μελέτες, υλοποιεί σχέδιο ενημέρωσης και δημοσιότητας και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των περιφερειακών σχεδίων, καθώς και του κοινού διασυνοριακού σχεδίου βιώσιμης Ενεργειακής ανάπτυξης.

Σχόλια