Ειδήσεις

Δικαιώθηκε δανειολήπτης συνταξιούχος του ΙΚΑ

Δικαιωμένος νιώθει 73χρονος δανειολήπτης, συνταξιούχος του ΙΚΑ από το Ηράκλειο, με σημαντική ακίνητη περιουσία και συνολικό χρέος 58.149,72 ευρώ σε μία και μοναδική πιστώτρια τράπεζα. Με τη με ημερομηνία 5-11-2014 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου καλείται να πληρώσει 100 ευρώ μηνιαία δόση μέχρι τις 9-5-2017, ημερομηνία που έχει οριστεί η εκδίκαση της κύριας αίτησής του.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για ηλικιωμένο δανειολήπτη, έγγαμο, με μηνιαίο εισόδημα 746,44 ευρώ από τη σύνταξή του, ενώ η σύζυγός του δε διαθέτει κανένα εισόδημα.

Περιουσιακά στοιχεία:

1) Πλήρης κυριότητα σε ακίνητο, ήτοι μονοκατοικία, επιφάνειας 100,00 τ.μ. (κύριοι χώροι) και 40,00 τ.μ. (βοηθητικοί χώροι)

2) Διαμέρισμα πρώτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 87,80 τ.μ. στο Ηράκλειο - συγκυριότητα κατά 50% μετά της συζύγου (δηλώνεται ως πρώτη κατοικία).

3) Οικόπεδο-αγροτεμάχιο - συγκυριότητα κατά 50% μετά της συζύγου.

4) Αγροτεμάχια με 90 ρίζες ελιές.

5) Ι.Χ. επιβατικό.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013 του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του λόγω μείωσης του ποσού του ΕΤΕΑΜ, κατά 190 ευρώ μηνιαίως από το έτος 2012, του χορήγησε προσωρινή διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Δέχεται την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτησή του ο δανειολήπτης, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεώς του.

3) Καθορίζει προσωρινά, κατ' εφαρμογή του αρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, να καταβάλει μηνιαία δόση 100 ευρώ, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της μοναδικής οφειλής της πιστώτριας τράπεζας, η οποία θα καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η απόφαση αυτή θεωρείται θετικότατη βάσει της οικονομικής συγκυρίας, της κρίσης και της ύφεσης που βρίσκεται σήμερα ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας και στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνεται μια οικονομική ανάσα στον ηλικιωμένο δανειολήπτη, αλλά και στη σύζυγό του που ζούνε από τη μειωμένη σύνταξη του συζύγου. Θετική απόφαση θεωρείται καθώς με την προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου μειώνεται η μέχρι σήμερα καταβαλλόμενη δόση των 363,30 ευρώ μηνιαίως σε 100 ευρώ, κάτι που επί της ουσίας είναι μια οικονομική "ανάσα".

Σχόλια