Ειδήσεις

Η Περιφέρεια στο συνέδριο "Γαλάζια Ενέργεια" στη Μασσαλία

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο συνέδριο για τη "Γαλάζια Ενέργεια" που διοργανώνουν οι μεσογειακές Περιφέρειες, σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014, στην πόλη Μασσαλίας, στην Περιφέρεια Paca, στη νότια Γαλλία.

Το συνέδριο άνοιξε με την εισήγησή του ο περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης, που ως αντιπρόεδρος της CPMR (Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Περιφερειών) τόνισε ότι «η "γαλάζια ενέργεια" αντιπροσωπεύει μια δυναμική απάντηση στις ενεργειακές ανάγκες και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, σε μια κατεύθυνση πιο πράσινης ενέργειας, καθώς επίσης βοηθάει στην ανάπτυξη καινοτομίας αλλά και νέων θέσεων εργασίας».

Ο κ. Αλεξάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας ότι «στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου υπάρχει δυνατότητα αλλά και ανάγκη για απόκτηση ενέργειας από τη θάλασσα, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς - τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα - αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι κατάλληλες τεχνολογίες, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά αυτής της θάλασσας (βάθος, αέρας, κ.λπ.)».

Σχόλια