Ειδήσεις

Ανοιχτά τα καταστήματα την τελευταία Κυριακή του χρόνου

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και όχι στις 14 του μήνα θα είναι τελικά ανοιχτά τα καταστήματα προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τις γιορτινές αγορές τους. Το παραπάνω αποτελεί απόφαση του αντιπεριφερειάρχη μετά και από αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης να μεταφερθεί το άνοιγμα των καταστημάτων από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στην Κυριακή 28/12/2014.

Με συνεχόμενο ωράριο, τα εμπορικά θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28 του μήνα από τις 11 το πρωί έως τις 8 μ.μ.

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων του Ηρακλείου διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τετάρτη

17

9:00-14:00 & 17:00-21:00

Πέμπτη

18

9:00-14:00 & 17:00-21:00

Παρασκευή

19

9:00-14:00 & 17:00-21:00

Σάββατο

20

9:00-19:00

Κυριακή

21

11:00-20:00

Δευτέρα

22

9:00-14:00 & 17:00-21:00

Τρίτη

23

9:00-14:00 & 17:00-21:00

Τετάρτη

24

9:00-21:00

Πέμπτη

25

ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή

26

ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο

27

9:00-19:00

Κυριακή

28

11:00-20:00

Δευτέρα

29

9:00-14:00 & 17:00-21:00

Τρίτη

30

9:00-14:00 & 17:00-21:00

Τετάρτη

31

9:00-20:00

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

3

Πέμπτη

1

ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή

2

ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο

3

9:00-15:00

Εορταστικό ωράριο

Αναλυτικά, η απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ευρ. Κουκιαδάκη αναφέρει τα εξής:

«Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης»"

2. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α'/2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης"

3. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 "Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων" και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα το άρθρο 16 "Λειτουργία Καταστημάτων τις Κυριακές"

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3377/2005.

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1037/71 "περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών"

6. Το αρ. πρωτ. 8112/02-09-2013 έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

7. Το από 08-10-2013 ψήφισμα της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου

8. Το αρ. πρωτ. 5015/03-10-2013 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

9. Το με αρ. πρωτ. 7445/02-12-2014 έγγραφο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης

10. Το με αρ. πρωτ. 24826/25-11-2014 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου

11. Το με αρ. πρωτ. 23/28-11-2014 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Άνω Αρχανών.

Επειδή το αίτημα αυτό είναι εύλογο, διευκολύνει και εξυπηρετεί τους καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη χρονική άνεση πριν τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Επειδή όλα τα τελευταία χρόνια τα καταστήματα του Ηρακλείου ήταν ανοικτά την τελευταία Κυριακή του έτους και η αλλαγή ανατρέπει μακροχρόνιες συνήθειες για τους καταστηματάρχες και τους καταναλωτές

Επειδή η ρύθμιση του ωραρίου των καταστημάτων κατά απόλυτο και ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα δεν καλύπτει τις ανάγκες των επιμέρους αγορών, ο νομοθέτης ανέθεσε την ευθύνη αυτή στους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, στους αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και τις διαφοροποιήσεις, ακόμα και εντός των ορίων των περιφερειών ή και των περιφερειακών ενοτήτων.

Ερμηνεύοντας τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 σύμφωνα με την αληθή θέληση του νομοθέτη, αποφασίζουμε-συμπληρώνουμε την 1140/2013 απόφασή μας και επιτρέπουμε τη λειτουργία των καταστημάτων του Ηρακλείου την τελευταία Κυριακή του έτους.

Ο αντιπερειφερειάρχης Ηρακλείου

Ευριπίδης Κουκιαδάκης».

Σχόλια