Ειδήσεις

Υπογραφή σύμβασης για έργα βελτίωσης στο Δήμο Πλατανιά

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11 π.μ. υπογράφεται στο Δημαρχείο Πλατανιά, στο Γεράνι, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση οδού-ανάπλαση πεζοδρομίων στις Τοπικές Κοινότητες Πλατανιά, Κοντομαρίου και Μάλεμε" μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο.

Ανάδοχος του έργου - προϋπολογισμού 3.810.000 ευρώ - είναι η Κοινοπραξία "Νέαρχος ΑΤΕ-Τζανουδάκης Ελευθέριος".

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013", συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Κωδικός πράξης 457146, Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: Ε2558, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ25580055) και από εθνικούς πόρους.

Σχόλια