Ειδήσεις

Ο Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Θέματα που αφορούν την νέα Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ) 2014-2020 και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Μεσογειακό Αρχιπέλαγος (GECT ARCH-MED), που συνήλθε στη Περιφέρεια Κρήτης.

Στον Όμιλο Συνεργασίας συμμετέχουν η Κύπρος, η Κρήτη, τα  Νησιά Βαλεαρίδες τα Μικρά Νησιά της Ιταλίας, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Σικελίας και οι περιφέρειες της Σικελίας και Σαρδηνίας. Ο ΕΟΕΣ ουσιαστικά αποτελεί ένα "μεσογειακό δίκτυο συνεργασίας".

Στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας Αρχιπέλαγος συμμετέχει και εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης ο Γιώργος Αλεξάκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να αποκτήσει το δίκτυο αυτό μια ιδιαίτερη-εξειδικευμένη "ταυτότητα" και να "καλλιεργήσει"  ελκυστικότητα και νέες δραστηριότητες.  

Σχόλια