Ειδήσεις

Παρέμβαση Γραμματικάκη στο ΕΚ για Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής του "Ποταμιού" Γιώργος Γραμματικάκης παρουσίασε Γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Ειδικότερα, ο κ. Γραμματικάκης τόνισε ότι, ενάντια στην αρχική πρόθεση που οδήγησε στον θεσμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής των κρατών-μελών, είναι φανερό ότι λείπει μια πραγματική, κοινή στρατηγική για την ευρωπαϊκή οικονομία. «Έχουμε αυστηρούς κανόνες στα δημοσιονομικά με ελέγχους και κυρώσεις αλλά μόνο χαλαρό και εθελοντικό συντονισμό των στόχων της Στρατηγικής 2020 που αφορούν την μείωση της ανεργίας και της φτώχειας», προσέθεσε.

Όσον αφορά τους ίδιους τους στόχους που αφορούν την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ο ευρωβουλευτής του "Ποταμιού" τόνισε την σημασία θέσπισης μιας φορολογικής πολιτικής που θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και ένα βασικό εργαλείο κινήτρων και αντικινήτρων στην οικονομία, με στροφή προς φόρους που επιβαρύνουν τις περιβαλλοντικά βλαβερές ενέργειες και δραστηριότητες. Πρόσθεσε δε, ότι μια τέτοια πολιτική είναι σαφώς ορθότερη από την συνεχή πίεση της εργασίας μέσω της υπέρμετρης φορολόγησης.

Ο κ. Γραμματικάκης έκλεισε την παρέμβασή του με την ευχή το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να αποκτήσει ουσιαστικότερο περιεχόμενο, ώστε να μπορέσει να αποτελέσει ευοίωνο σημείο και προοπτική για το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της.

Σχόλια