Ειδήσεις

Δικαστική απόφαση "ανάσα" για υπερχρεωμένη δανειολήπτρια

Σε δανειολήπτρια συνταξιούχο του ΟΓΑ, πρώην αγρότισσα της λαϊκής αγοράς, της περιοχής των Πατελών Ηρακλείου, κατοίκου κοινότητας Αμπελούζου του δήμου Ηρακλείου, το Ειρηνοδικείο Μοιρών αναγνώρισε την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος 3869/2010 για την ένταξή της στις προστατευτικές του διατάξεις.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το Ειρηνοδικείο Μοιρών, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτό το αίτημά της για χορήγηση προσωρινής διαταγής και διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, καθώς και την καταβολή του ποσού των 140 ευρώ μηνιαίως συνολικά, ισομερώς κατανεμημένα προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, που έχει οριστεί για τις 14-3-2017.

Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για δανειολήπτρια 67 ετών, έγγαμο, μητέρα, τεσσάρων ενηλίκων τέκνων (πολύτεκνη) με ένα τέκνο ενήλικο, το οποίο είναι άγαμο και εργάζεται περιστασιακά ως σερβιτόρος σε καφετέρια στο Ηράκλειο, διαμένει δε σε μισθωμένο από τον ίδιο διαμέρισμα, αλλά σε χρόνο ανεργίας ζει μαζί τους και τους βαρύνει οικονομικά.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της καταναλώτριας ανήκει σε τρεις πιστωτικούς φορείς και ανέρχεται στο ποσό των 45.534,65 ευρώ.

Το μηνιαίο εισόδημα της δανειολήπτριας προέρχεται από την καταβαλλόμενη σε αυτή μηνιαία σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ. Επίσης ο σύζυγος της δανειολήπτριας είναι και εκείνος συνταξιούχος, με μηνιαία σύνταξη 311,00 ευρώ, αλλά με αρκετά προβλήματα υγείας, και εισφέρει από τη σύνταξή του στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, που η ίδια δηλώνει στην αίτησή της, ανέρχεται στο ποσό των 410 ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία που η καταναλώτρια διαθέτει:

α) Κατοικία επιφανείας 85 τ.μ., συγκυριότητας κατά 50% μετά του συζύγου της.

β) Οικόπεδο επιφανείας 480 τ.μ.  

γ) Αγροτεμάχια με 70 ρίζες ελιές.

δ) Αγρότοπο βοσκότοπο, χέρσο και άγονο.

ε) Ι.Χ. κυριότητας δικής της, ως επίσης Ι.Χ επιβατικό όχημα-κλούβα.

Το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη των πάσης φύσεως εισοδημάτων της καταναλώτριας και σταθμίζοντας τις βιοτικές ανάγκες και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης:

α) Δέχεται το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής και διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσης και κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της και τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αίτησης.

β) Απαγορεύει στην πιστώτρια τράπεζα να παρακρατεί από τη σύνταξη της αιτούσας οποιοδήποτε ποσό. Μέχρι σήμερα από την εν λόγω τράπεζα τής γινόταν παρακράτηση από τη σύνταξή της, ποσό ύψους 185,00 ευρώ μηνιαίως.

γ) Ορίζει την καταβολή μηνιαίων δόσεων για διάστημα τεσσάρων ετών (48 μηνών) συνολικού ποσού 140 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως, κατανεμημένο μεταξύ τους αναλόγως της απαιτήσεως εκάστης πιστώτριας και μετά το πέρας των 48 μηνών και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης την καταβολή των 140 ευρώ.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση αυτή θεωρείται θετικότατη, βάσει της οικονομικής συγκυρίας, της κρίσης και της ύφεσης που βρίσκεται σήμερα ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας και στη συγκεκριμένη περίπτωση η συνταξιούχος του ΟΓΑ, η οποία έδινε συνολική μηνιαία δόση 700,00 ευρώ και, εκτός από τη διάσωση του συνόλου της περιουσίας της, "ελάφρυνε" οικονομικά, αφού θα πληρώνει μηνιαία δόση και προς τις τρεις πιστώτριες τράπεζες μόνο 140 ευρώ, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο ορισμός της οποίας από το Δικαστήριο των Μοιρών είναι το έτος 2017.

Για ενημέρωση, ένταξη στο νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.: 2821/092.306, 2821/092.666 και 2842/020.140.

Σχόλια