Ειδήσεις

Αφαιρούν τη διαχείριση απορριμμάτων από την Περιφέρεια

Με μια πρωτοφανή μεθόδευση, η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμη "δώρο" στα μεγαλοεργολαβικά συμφέροντα! Ουσιαστικά, αφαιρεί από την εκάστοτε Περιφέρεια την αρμοδιότητα της διαχείρισης απορριμμάτων και τη δίνει με το "έτσι θέλω" στο ΥΠΕΚΑ! Η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση-εξπρές, από το απόγευμα της Τετάρτης (19/11) μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, το σχέδιο νόμου για την "Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων".

Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξειδικευμένοι περιβαλλοντολόγοι και μηχανικοί τόνιζαν ότι δεδομένου του γεγονότος ότι το σύστημα της εναλλακτικής διαχείρισης είναι εμφανώς διάτρητο και έχει υποστεί πολύ σκληρή κριτική, το χρονικό διάστημα της μιας βδομάδας για τη δημόσια διαβούλευση, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, κεντρικό, της διαχείρισης των αποβλήτων, συνιστά μέγιστη κυβερνητική υποκρισία!

Η πρώτη ανάγνωση του σχεδίου νόμου δείχνει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στη δομή του συστήματος, παρά μόνο επιμέρους παρεμβάσεις, όπως η χωριστή διαλογή των υλικών συσκευασίας, ένας βελτιωμένος στόχος για την προδιαλογή βιοαποβλήτων ή η μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού των αποθεματικών των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Στην περίπτωση του εν λόγω σχεδίου νόμου, όμως, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες! Η μεθόδευση κρύβεται στο γεγονός ότι έχει να κάνουμε με μια ωμή πολιτική παρέμβαση, αφού αποσπάται η αρμοδιότητα έγκρισης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο και δίνεται στην ίδια την κυβέρνηση, περιορίζοντας σε γνωμοδοτικό το ρόλο της περιφερειακής Αρχής!

Επιπλέον, επιχειρείται η περιχαράκωση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), που βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης, στο αυστηρό πλαίσιο των φιλοεργολαβικών επιλογών της κυβέρνησης, όπως τις έχουμε γνωρίσει με τις δημοπρατήσεις, μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα), φαραωνικών έργων επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 17 του εν λόγω σχεδίου νόμου:

- Η γνώμη του ΥΠΕΚΑ για το περιεχόμενο των ΠΕΣΔΑ, από συμβουλευτική γίνεται υποχρεωτική, με το πρόσχημα της διασφάλισης της συμβατότητάς τους με τον εθνικό σχεδιασμό.

- Δίνεται η δυνατότητα στο ΥΠΕΚΑ να παρακάμπτει τις Περιφέρειες και τους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης, καταρτίζοντας «με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του, έως ότου καταστούν λειτουργικές οι προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ, εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας παραβίασης νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα απόβλητα, που εκδικάζονται από το ΔΕΕ (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης), βάσει των διαδικασιών του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης)».

Η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το ΥΠΕΚΑ επιδιώκει να προλάβει "ανεπιθύμητες εξελίξεις" για την ίδια και για τα γνωστά μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω απ' τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, που η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις της χώρας διαχρονικά υπηρετούν!

Το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρεί να "αφοπλίσει" όποια περιφερειακή Αρχή διαθέτει την πολιτική βούληση να αντιταχθεί στα μεγαλοεργολαβικά συμφέροντα.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον περιφερειακό της σχεδιασμό. Επιπλέον, φαίνεται ότι βάζει ξεκάθαρα στο στόχαστρο τις Περιφέρειες, για τις οποίες η διαχείριση των απορριμμάτων, από τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λόγω του μεγάλου όγκου των προς διαχείριση απορριμμάτων! Υπενθυμίζουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει μιλήσει για αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

Σκουπίδια από χρυσάφι

Η διαχείριση απορριμμάτων ανήκει στη "νέα γενιά" των μεγάλων έργων που, σχεδόν, μονοπωλεί το ενδιαφέρον μεγάλων ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων της χώρας.

Ουσιαστικά, οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, οι γνωστοί ΧΥΤΑ, που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, θα αντικατασταθούν, λόγω και της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε., σταδιακά από σύγχρονες μονάδες, οι οποίες θα επεξεργάζονται τα σκουπίδια και θα παράγουν τρία είδη υλικών: Το κομπόστ που χρησιμοποιείται ως λίπασμα, το RDF που χρησιμοποιείται ως καύσιμο από τη βιομηχανία, ενώ προωθείται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί κ.ά.).

Το κέρδος για τα μεγαλοεργολαβικά συμφέροντα σχετίζεται, δε, με τα έσοδα που θα έχουν από την πολυετή, για περισσότερο από 20 χρόνια, διαχείριση των συγκεκριμένων μονάδων. Τμήμα του οικονομικού οφέλους πηγάζει από το λεγόμενο τέλος εισόδου των σκουπιδιών στις μονάδες, το οποίο προέρχεται από τα τέλη που πληρώνουν οι δημότες. Επίσης, σημαντικό μέρος των εσόδων προκύπτει από τα συμβόλαια που θα κλείνει ο ανάδοχος για την πώληση των παραγόμενων υλικών από την επεξεργασία των απορριμμάτων.

Εφικτό το χαμηλότερο κόστος με σωστή διαχείριση

Μια διαχείριση των απορριμμάτων με το χαμηλότερο κόστος, με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, με την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και με κοινωνικά δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου είναι εφικτή, όταν πρόκειται για δημόσια-κοινωνική διαχείριση, αποκεντρωμένη (σε επίπεδο Δήμου ή διαχειριστικής ενότητας Δήμων, με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις) και ολοκληρωμένη, δηλαδή όταν βασίζεται στους τρεις άξονες: Μείωση και πρόληψη στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-λιπασματοποίηση, έτσι ώστε μια πολύ μικρή - έως μηδενική - ποσότητα αδρανών απορριμμάτων να καταλήγει σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και σταδιακά να αναζητηθούν και ακόμα και καλύτερες λύσεις από τη λύση των ΧΥΤΥ για τη διαχείριση των υπολειμμάτων.

Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, για το μεγάλο "φαγοπότι" με το κέρδος από τα σκουπίδια, την ώρα που κάποιοι με επίκεντρο τον ΕΣΔΑΚ, ιδίως στο Ηράκλειο, εμφανίζονται να σκιαμαχούν γύρω από το εργοστάσιο βιοξήρανσης και ενώ η κυβέρνηση με νόμο είναι έτοιμη να αρπάξει τη διαχείριση των απορριμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες για χάρη της μοιρασιάς από την κεντρική εξουσία και γι' αυτό για την ώρα δεν ακούγεται κουβέντα.

Γιώργος Σαχίνης

Σχόλια