Ειδήσεις

Πιέζουν οι ημερομηνίες για την πληρωμή των νέων αγροτών

Με εγκύκλιό του ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου κ. Δημήτρης Ιατρίδης καλεί έως τις αρχές Δεκεμβρίου να έχουν υπογραφεί όλες οι εγκριτικές αποφάσεις του πριμ των νέων γεωργών, αλλιώς χάνεται η χρονιά για την πρώτη δόση.

Η προθεσμία αποδοχής των εγκριτικών αποφάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη του 2014, την ώρα που η συγκεκριμένη διαδικασία για τους εν δυνάμει δικαιούχους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου. Πιο οξυμμένο είναι το πρόβλημα για τους 3.224 "επιλαχόντες" νέους γεωργούς τη στιγμή που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους δικαιούχους.

Αναλυτικά τα βήματα για την καταβολή της 1ης δόσης:

1. Αρχικά οι Διευθύνσεις συμπληρώνουν και στέλνουν τις ανακλητικές αποφάσεις (δηλαδή μετάβαση από την κατηγορία "επιλαχόντες" σε "δικαιούχων").

2. Μετά συμπληρώνονται οι αποφάσεις έγκρισης από τις Διευθύνσεις και αποστέλλονται στις ΔΑΟΚ.

3. Έπειτα οι ΔΑΟΚ καλούν τον κάθε νέο αγρότη εντός 15 ημερών να συμπληρώσουν το "Αποδεικτικό Παραλαβής-Αποδοχή Απόφασης Έγκρισης Πράξης" όπου εκτός από τα στοιχεία τους πρέπει να συμπληρώσουν το IBAN. Επίσης υπογράφουν την "Κατάθεση αίτηση για τη χορήγηση της 1ης δόσης πληρωμή". Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας και µία φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου τους, καθώς επίσης και να γνωρίζουν το Α.Φ.Μ., την αρμόδια ?.Ο.Υ. και να επιβεβαιώσουν το μόνιμο της διαμονής της κατοικίας τους.

4. Από εκεί και πέρα οι αιτήσεις υπογράφονται από το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας, επιστρέφουν πίσω στις Διευθύνσεις, οι οποίες περνούν τα στοιχεία στον ΟΠΣΑ και μετά στέλνονται οι παρτίδες πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όλη η παραπάνω γραφειοκρατική διαδικασία αφήνει ελάχιστο περιθώριο χρόνου ή και καθόλου χρόνο για διεκπεραίωση. Επιβάλλεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για να πληρωθεί η 1η δόση (70%) μέχρι τις 31/12/2014 στους δικαιούχους και επιλαχόντες του Μέτρου 1.1.2. "Νέοι Γεωργοί". Καλούμε την πολιτική ηγεσία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τρέξουν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απορροφήσεις και να μη χαθούν κονδύλια. Καλούμε τους δικαιούχους, καθώς και τους επιλαχόντες του μέτρου να απευθύνονται στις αρμόδιες διευθύνσεις αγροτικών υποθέσεων», αναφέρει σε ανακοίνωση-παρέμβασή της η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας και επισημαίνει, επίσης, ότι «αντίστοιχα και μέχρι 31-12-2014 πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί το θέμα της καταβολής της 2ης και 3ης δόσης για τους δικαιούχους Νέους Αγρότες του προηγούμενου προγράμματος».

Του Νίκου Πετάση

Σχόλια