Ειδήσεις

Δικαίωση για συνταξιούχο δανειολήπτη

"Ανάσα" σε δανειολήπτη έδωσε η με ημερομηνία 2/7/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, με τη με ημερομηνία 2/7/2014 απόφασή του, αποφάσισε να διατάξει τη διατήρηση της περιουσιακής του κατάστασης και να του δώσει μια "ανάσα" από την υπερχρέωση.

Ειδικότερα αναφέρει:

«Σημαντική είναι η με ημερομηνία 2/7/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, για πρώην υπάλληλο του Δημοσίου (εργαζόταν στο υπουργείο Δημοσίων Έργων), σήμερα συνταξιούχο γήρατος, όπου στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, διατηρείται το σύνολο της περιουσίας του (κύρια κατοικία - οικόπεδα - ακίνητα), ακόμα επιδικάστηκε η άρση της παρακράτησης της δόσης του ποσού των 159,00 ευρώ από τη σύνταξή του, με την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 200,00 ευρώ μηνιαίως για το σύνολο του χρέους του ποσού των 129.817,32 ευρώ προς επτά τράπεζες ως οφειλέτης σε καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και στεγαστικό δάνειο, μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης, ημερομηνία της οποίας έχει οριστεί το έτος 2021.

Συγκεκριμένα:

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την με ημερομηνία 2-07-2014, απόφασή του, δέχτηκε το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής, για τον πρώην δημόσιο υπάλληλο, σήμερα συνταξιούχο, για τις αιτιάσεις που προβάλλει στην κατατιθέμενη αίτησή του, που τον οδήγησαν στη μη οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετεί τις δόσεις των δανείων του με βασική την κρίση της χώρας, και τη συνεχή μείωση του μισθού των συνταξιούχων, την ανεργία της συζύγου, και το βάρος της οικονομικής στήριξης του ανηλίκου τέκνου του (είναι μαθητής Δημοτικού).

Αναλυτικότερα, πρόκειται, για δανειολήπτη συνταξιούχο του Δημοσίου 68 ετών, κάτοικο Γουβών Ηρακλείου Κρήτης, πατέρα τριών τέκνων, το ένα ανήλικο, που προέκυψε από τον τρίτο του γάμο, τα άλλα δύο παιδιά του, από τον πρώτο γάμο, είναι ενήλικες, ζουν χωριστά, εργάζονται και δεν τον βαρύνουν οικονομικά από το δεύτερο γάμο του δεν είχε παιδιά.

Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας του, φθάνει στο ποσό των 520,00 ευρώ, όπως ο ίδιος αναφέρει, στην υποβληθείσα αίτηση του.

Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος

Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι ο μισθός του, των 770 ευρώ, η σύζυγος του πρώην επιχειρηματίας, σήμερα άνεργη δεν έχει κανένα εισόδημα.

Περιουσιακά στοιχεία

α) Διαθέτει διαμέρισμα επιφάνειας 88,95 τ.μ.

β) Οικόπεδο επιφάνειας 479,85 τ.μ.

γ) Διαθέτει 33.3% εξ αδιαιρέτου οικόπεδο έκτασης 110,46 τ.μ

δ) Ένα αγροτεμάχιο

β) Διαθέτει ένα επιβατικό όχημα σημερινής εμπορικής αξίας 1.000 ευρώ.

Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του, ως συνταξιούχος του δημοσίου, η γενικότερη οικονομική κρίση, η ανεργία της συζύγου, τον έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε με τη συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου, συνεργάτιδας της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

Δέχεται το αίτημα χορήγησης, προσωρινής διαταγής.

Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Διατάσει τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Ορίζει την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες συνολικά 200 ευρώ συμμέτρως μεταξύ τους διανεμόμενο.

Ορίζει οι καταβολές να γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από 1/8/2014.

Συμπερασματικά για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο Ηράκλειο, επιμελήθηκε την υπόθεση, φτάνοντας σε αυτή την ευνοϊκή για τον δανειολήπτη έκβαση αυτής, θεωρείται μια θετική απόφαση είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, καθώς η δικαστής κατανοώντας αφενός, την οικονομική δυσκολία του δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της περιουσίας του, από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών, προσφέροντας του, την πρέπουσα "ανάσα", μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021.

Αφετέρου επιδικάστηκε η άρση της παρακράτησης της δόσης του ποσού των 159,00 ευρώ, από την σύνταξή του και η Τράπεζα πλέον θα εισπράττει το ποσό που της αναλογεί».

Σχόλια