Ειδήσεις

Μόλις 48,5 ευρώ ανά στρέμμα η επιδότηση ελαιοδέντρων;

Στα... τάρταρα θα πέσει το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών, αν δεν υπάρξει ανασκευή των στοιχείων που ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη Βουλή, σύμφωνα με τα οποία η επιδότηση ανά στρέμμα περιορίζεται στα... 48,5 ευρώ ανά στρέμμα!

Για την υπόθεση αυτή ο ΣΕΔΗΚ απέστειλε έγγραφο προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο ζητά να δοθούν εξηγήσεις και διευκρινίσεις, επισημαίνοντας πόσο τραγική θα είναι η μείωση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, οι οποίοι ήδη είχαν χτυπηθεί την περασμένη ελαιοκομική περίοδο και είχαν απολέσει το 60% του εισοδήματός τους.

Ήδη το έγγραφο του ΣΕΔΗΚ διαβιβάστηκε στη Βουλή από τους βουλευτές Ηρακλείου Αυγενάκη, Διακάκη και Κριτσωτάκη, επισημαίνοντας τα ευλόγα ερωτήματα που αναφέρονται σε αυτό και ζητώντας να υπάρξει απάντηση τους από το υπουργείο.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, ενώ παράγοντες του υπουργείου προβαίνουν σε συνεχείς επεξηγηματικές ανακοινώσεις για τις θετικές ρυθμίσεις που γίνονται με την ΚΑΠ για άλλες καλλιέργειες, αποφεύγονται παντελώς αναφορές για την ελαιοκαλλιέργεια.

Όμως, όπως προκύπτει από τα συνοπτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν επίσημα στη Βουλή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την περιφέρεια «δενδρώδεις καλλιέργειες» - στην οποία υπάγεται και η ελαιοκαλλιέργεια - κατανέμεται συνολική έκταση 9,7 εκατ. στρέμματα και συνολικό πόσο ενισχύσεων 470 εκατ. ευρώ. Επομένως με απλή διαίρεση διαπιστώνεται ότι η μέση επιδότηση ανά στρέμμα στην ελαιοκαλλιέργεια θα είναι μόλις 48,5 ευρώ.

Έτσι, αν αληθεύουν τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν και δε διαψεύστηκαν, ότι η μέση επιδότηση στην ελαιοκαλλιέργεια ήταν 152,9 ευρώ ανά στρέμμα, είναι φανερό ότι θα υποστεί μια τρομακτική μείωση της τάξεως 68,3 %, η οποία προστιθέμενη στις πάνω από 60% απώλειες του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, που προκάλεσαν οι καύσωνες της περσινής άνοιξης, θα προκαλέσει δραματικές επιπτώσεις στο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών και θα οδηγήσει σε πλήρη εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας.

To πλήρες έγγραφο του ΣΕΔΗΚ

Το έγγραφο του ΣΕΔΗΚ που απευθύνεται στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως εξής:

«Κύριοι υπουργέ και υφυπουργέ,
Με παλαιότερο υπόμνημά μας (αρ.43/16-7-14) σας είχαμε αναφέρει τους προβληματισμούς των ελαιοπαραγωγών δημοτών μας, που είναι όλοι οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης, για την τύχη της ελαιοκαλλιέργειας στα πλαίσια της εθνικής πρότασης για τη νέα ΚΑΠ. 

Παράλληλα, στο ίδιο υπόμνημα, σας είχαμε εκθέσει τη σημασία και το ρόλο της ελαιοκαλλιέργειας για την Κρήτη και σας είχαμε υποβάλει τις προτάσεις μας για την "περιφερειοποίηση" με στόχο η ελαιοκαλλιέργεια, που αποτελεί έναν από τους κύριους οικονομικούς πόρους του νησιού, με κατά βάση εξαγωγικό χαραχτήρα, να διατηρήσει και ενισχύσει το ρόλο της στην οικονομία του νησιού αλλά και της χώρας γενικότερα.

Ωστόσο, από τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου σας, διαπιστώνεται ότι ενώ γίνονται συνεχώς επεξηγηματικές αναφορές και ρυθμίσεις για άλλες καλλιέργειες (π.χ. βαμβάκι, βοσκότοπους, συνδεδεμένες κ.ά.), αποφεύγονται παντελώς αναφορές για την ελαιοκαλλιέργεια. 

Παράλληλα από τα γενικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τον κ. υπουργό στη Βουλή για την περιφέρεια "Δενδρώδεις" (9,7 εκατ. στρ. έκταση, 470 εκατ. € ενισχύσεις) διαπιστώνεται ότι η μέση ενίσχυση για την ελαιοκαλλιέργεια, η οποία προφανώς θα υπαχθεί στην περιφέρεια "Δενδρωδών", θα καταλήξει το 2019 στα 48,45 ευρώ ανά στρέμμα αντί 152,9 ευρώ ανά στρέμμα που ήταν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου σας.

Εάν όλα αυτά είναι ακριβή, είναι φανερό ότι οι ενισχύσεις για την ελαιοκαλλιέργεια θα υποστούν μια μείωση της τάξεως του 68,3%, η οποία, προστιθέμενη στις απώλειες από τις ζημιές που προκάλεσαν οι καύσωνες της περσινής άνοιξης, θα προκαλέσει δραματικές επιπτώσεις στο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών και θα συντελέσει σε πλήρη εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας. 

Εύλογο είναι, επομένως, το αίτημα των ελαιοπαραγωγών και των φορέων της Κρήτης να ενημερωθούν πλήρως για το πώς σχεδιάστηκε η νέα ΚΑΠ, τι ακριβώς προβλέπει για την ελαιοκαλλιέργεια και ποιες είναι οι τυχόν ωφέλειες ή απώλειες των ελαιοκαλλιεργειών και ποιοι είναι λόγοι που τις επέβαλαν. 

Στα πλαίσια αυτά και επειδή στα τέλη Οκτώβριου πρόκειται να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΗΚ κατά την οποία κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι το "Μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στα πλαίσια της νέας νέα ΚΑΠ", παρακαλούμε όπως μας παράσχετε έστω και εκ των ύστερων τα επίσημα στοιχειά με βάση τα οποία έγινε ο σχεδιασμός της εθνικής πρότασης για την ελαιοκαλλιέργεια, προκειμένου να ενημερώσουμε τους ελαιοπαραγωγούς μας.

Ειδικότερα ενδιαφέρει να μας παράσχετε τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ποσά ενισχύσεων, έκτασης ελαιοτεμαχίων και αριθμός δικαιούχων ελαιοπαραγωγών κατά μέσο όρο την τετραετία 1999-2003, όποτε υπολογίστηκαν τα ποσά της ενιαίας ενίσχυσης κατά παραγωγό.

2. Ποσό μέσης ενιαίας ενίσχυσης ανά στρέμμα για την ελαιοκαλλιέργεια και χρονική κλιμάκωση της εφαρμογής του, σύμφωνα με την εθνική πρόταση και τις εφαρμοστικές ρυθμίσεις που θα αποφασίσετε.

3. Πρόθεση του υπουργείου για αποδοχή και νομοθέτηση της σύστασης του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 σελ. 611, να περιοριστεί η τυχόν μείωση των ενισχύσεων των ελαιοκαλλιεργητών στο 30% της αρχικής αξίας των δικαιωμάτων τους, προκειμένου, όπως επεξηγεί, να αποφευχθούν απαράδεκτα διασπαστικές απώλειες.

Κύριοι υπουργοί,
Όπως και στο προηγούμενο υπόμνημά μας αναφέραμε, οι όποιοι σχεδιασμοί για τη νέα ΚΑΠ θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η ελαιοκομία, που είναι διαχρονικά δεμένη με την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικονομία του νησιού, εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν από τους κυριότερους οικονομικούς πόρους του νησιού και προσφέρει κύρια και μερική απασχόληση στο σύνολο σχεδόν των κατοίκων της Κρήτης.

Επομένως είναι φανερό ότι τα εθνικά μέτρα με τη νέα ΚΑΠ θα πρέπει να αποσκοπούν στην αναβάθμιση του ρόλου της ελαιοκαλλιέργειας και όχι την υποβάθμιση και εγκατάλειψή της, πράγμα που θα έχει τεράστιες, όχι μόνο τοπικές, αλλά και εθνικές επιπτώσεις.

Οι μέχρι σήμερα ενισχύσεις στην ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να φαίνονται υψηλότερες ανά στρέμμα, όμως είναι πολύ χαμηλότερες ανά δικαιούχο από ό,τι σε άλλες καλλιέργειες, αφού με βάση τα στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου η μέση έκταση ανά ελαιοκαλλιεργητή της Κρήτης είναι μόλις 10 στρ. έναντι πολλαπλάσιας (5-8 φορές) έκτασης των καλλιεργητών που ασχολούνται με άλλες καλλιέργειες.

Οι ελαιώνες δεν αποτελούν μια απλή εδαφική έκταση, όπως στην περίπτωση άλλων καλλιεργειών, αλλά μια μόνιμη εγκατάσταση στην οποία το έδαφος αποτελεί μικρό ποσοστό μόνο της συνολικής επένδυσης, η οποία απαίτησε δεκαετίες ή και αιώνες και μόχθους γενεών για να υπάρξει.

Η δραστική περικοπή των ενισχύσεων των ελαιοκαλιεργητών ασφαλώς θα προκαλέσει οικονομική αδυναμία τους, τέτοια ώστε να οδηγηθούν σε πώληση του προϊόντος σε χαμηλές τιμές, κάτω του κόστους παραγωγής, και συνακόλουθα στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας.

Κύριοι υπουργοί,
Μετά όσα εκθέτουμε παραπάνω, ελπίζουμε ότι θα έχουμε την απάντησή σας για τα αιτούμενα στοιχεία έγκαιρα, πριν από τις 31 Οκτωβρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο η Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΗΚ, στην οποία θα ήταν χρήσιμο να συμμετάσχει και αρμόδιος εκπρόσωπός σας. 

Υπόψη ότι στη συνέλευση αυτή έχουν προσκληθεί και αναμένεται να συμμετάσχουν εκτός από τους εκπροσώπους των Δήμων και της Περιφέρειας και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Συλλόγων γεωπόνων, τυποποιητών ελαιολάδου, ελαιοτριβείων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρικών Οργανώσεων ΣΠΑΚΕ, ΔΕΑΧΕ και άλλων εμπλεκόμενων με την ελαιοκομία Οργανώσεων.

Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε από πρώτα».

Γεωργία Μακάκη

Σχόλια