Ειδήσεις

Παράταση για τη συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας

Στην παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής έτους υλοποίησης 2012-2013 για το Μέτρο 132 "Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων" του ΠΑΑ 2007-2013 προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 132 μέχρι και τη Δευτέρα 17-11-2014 (καταληκτική ημερομηνία). Συνέπεια της παραπάνω παράτασης είναι ότι εκπρόθεσμες (με μείωση του ποσού κατά 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα) θα θεωρούνται όσες αιτήσεις πληρωμής κατατεθούν έως και την Παρασκευή 12-12-2013 (δηλαδή σε διάστημα 25 ημερολογιακών ημερών μετά την προθεσμία).

Εντός αυτών των προθεσμιών ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί παράτασης, ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) σχετικά με την αδυναμία υποβολής αίτησης πληρωμής. Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης πληρωμής ή αίτησης παράτασης εντός αυτών των προθεσμιών, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε».

Σχόλια