Ειδήσεις

Από 27/10 οι αιτήσεις για τις υποτροφίες της Γ. Αγγελοπούλου

Από τις 27 Οκτωβρίου 2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση angelopouloscgiu.org για τις υποτροφίες Αγγελοπούλου-Clinton Global Initiative University.

Η Γιάννα Αγγελοπούλου μαζί με το Clinton Global Initiative University, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε ενέργειες κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης, στηρίζει συμμετοχές σε πρόγραμμα διεθνούς ευαισθητοποίησης και κατάρτισης.

Το Πρόγραμμα αφορά φοιτητές που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς:

* της αναγκαίας στροφής προς τον πρωτογενή τομέα, καθώς και σε πρότυπες καλλιέργειες

* της ανάληψης δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

* καθώς και σε ζητήματα δημόσιας υγείας.

Οι προτεινόμενες δράσεις μπορεί είτε να συμβάλουν στην εκδήλωση κοινωνικής αλληλεγγύης είτε να οδηγούν στην ανάπτυξη οικονομικά αυτοτελών ή βιώσιμων δραστηριοτήτων.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία - με πλήρη κάλυψη των δαπανών τους - να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι της Φλόριντα των Η.Π.Α. (6-8 Μαρτίου 2015), στο πλαίσιο του Clinton Global Initiative University, όπου θα εξοικειωθούν με μεθόδους και διαδικασίες οργάνωσης, ανάπτυξης και εκτέλεσης προγραμμάτων κοινωνικής δράσης.

Κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν - υποστηριζόμενοι οικονομικά με ποσό έως 10.000€ - τη γνώση και την εμπειρία που θα έχουν αποκομίσει καθώς και τους σχεδιασμούς τους, σε συνεργασία με ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή συγκροτημένους φορείς.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι η 21η Νοεμβρίου 2014.

Για τις προϋποθέσεις, τους όρους, την υποβολή αιτήσεων καθώς και τη διαδικασία επιλογής, πληροφορίες στη διεύθυνση angelopouloscgiu.org.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις υποτροφίες Αγγελοπούλου - Clinton Global Initiative University στο facebook, στη διεύθυνση facebook.com/angeloupouloscgiu.

Σχόλια