Ειδήσεις

Διάσωση υπερχρεωμένης δανειολήπτριας στο Ηράκλειο

Μια 46χρονη άνεργη δανειολήπτρια με σοβαρά προβλήματα υγείας δικαίωσε το Ειρηνοδικείο Κρήτης, καθώς για τα επόμενα 6 χρόνια της έδωσε τη δυνατότητα να πορευτεί με μία μικρή δόση (60 ευρώ το μήνα) έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτρια έγγαμη, τρίτεκνη μητέρα, η οποία ζήτησε τη συμβουλευτική και νομική καθοδήγηση, αλλά και ένταξη στο ν. 3869/2010, από τη δικηγόρο στο Ηράκλειο, συνεργάτιδα της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Η δανειολήπτρια είναι χρεωμένη σε δύο πιστωτικούς φορείς, συνολικού ποσού 71.021,95 ευρώ (οφειλέτης-εγγυητής) χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της συνεχούς μείωσης του εισοδήματός της, αφού σταμάτησε την εργασία της (εποχικά εργαζόμενη ως καθαρίστρια σε ξενοδοχειακή μονάδα) λόγω του προκύψαντος προβλήματος στην υγεία της, της γενικότερης ύφεσης και οικονομικής κρίσης, που μαστίζει τη χώρα, μα προπάντων του σοβαρότατου προβλήματος υγείας, που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειάς της, όπως δηλώνει στην αίτησή της, ανέρχεται στο ποσό των 730 ευρώ, ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές, καθώς συμπληρώνεται και από το εισόδημα του συζύγου, αλλά και δέχεται και οικονομική ενίσχυση των 60 ευρώ από τη συνταξιούχο μητέρα της, καθώς, από τα τρία παιδιά της, τα δύο στηρίζονται οικονομικά από αυτήν καθώς το ένα σπουδάζει στα ΤΕΙ, και το άλλο είναι ανήλικο.

Η συνολική της χρέωση προς τις δύο τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 71.021,95 ευρώ, είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής προς αυτές.

Εισόδημα που διαθέτει είναι το ποσό των 400 ευρώ, μηνιαίως από επίδομα του Ο.Α.Ε.Δ.

Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητά της:

1) Ένα διαμέρισμα 2ου ορόφου επιφάνειας 75 τ.μ. που είναι και η κατοικία της οικογένειας.

2) Δύο αγροτεμάχια επιφάνειας 150 τ.μ. και 800 τ.μ., αντίστοιχα, με 12 ελαιόδεντρα.

3) Ένα Ι.Χ. κατά 50% κυριότητας της, συνιδιοκτησία μετά του συζύγου.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της λόγω της μη ικανότητας απασχόλησης της εξαιτίας των προβλημάτων της υγείας της, της χορήγησε προσωρινή διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι το έτος 2020, δηλαδή για έξι έτη, με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Διατάσσει προσωρινά την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτησή της, μέχρι το έτος 2020, ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος.

2) α) Ρυθμίζει σε μηνιαία καταβολή δόσεων τετραετίας (48 μηνών) το ποσό των 60 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενα προς τους πιστωτές της, μέχρι το έτος 2018. β) Μετά το πέρας των 48 μηνών και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης να καταβάλει 60 ευρώ για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της.

3) Ορίζει ως χρόνο καταβολής εκάστης μηνιαίας χρηματικής καταβολής το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από 1-6-2014.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η απόφαση αυτή θεωρείται θετική, καθώς είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, αφού ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της τρίτεκνης μητέρας, η οποία απέχει από την εργασία της για λόγους υγείας, διατάσσει μηνιαία καταβολή δόσης των 60 ευρώ, καθώς προσφέρεται η συνταξιούχος μητέρα της να την ενισχύει με το ποσό αυτό.

Για ενημέρωση, ένταξη στο νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ. 28210/92306, 28210/92666 και 28420/20140.

Σχόλια