Ειδήσεις

Αρχιεπισκοπή Κρήτης: Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες

Υπεγράφη σήμερα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου για την υποβολή και υλοποίηση του έργου "Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης" προϋπολογισμού 499.000 ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος και ο αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Πέτρος Ινιωτάκης και κρίθηκε αναγκαία, καθώς η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δε διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του έργου.

Η υποβολή έγκρισης του έργου θα γίνει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", στην πρόσκληση 53.

Η πρόταση θα αφορά:

- Αποτύπωση και διαχείριση των πολιτιστικών περιουσιακών στοιχείων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη χρήση τους.

- Διευκόλυνση συνεργασίας μεταξύ πολιτών και εκκλησιαστικών φορέων και ενίσχυση του εθελοντισμού.

- Ψηφιακές υπηρεσίες ολοκλήρωσης διαδικασιών με στόχο το υψηλότερο δυνατόν στάδιο υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις σε θέματα πολιτισμού και θρησκευτικού τουρισμού.

- Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς όλους/ προς κάθε συναλλασσόμενο με τα εκκλησιαστικά ιδρύματα.

- Δημιουργία υπηρεσιών ψηφιακής ενημέρωσης και κοινωνικής συμμετοχής με χρήση νέων μέσων και δημιουργία κατάλληλου, επεκτάσιμου, ελεύθερης πρόσβασης εκκλησιαστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

- Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικών πόρων.

- Καταγραφή, ευρετηρίαση, απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων».

Σχόλια