Ειδήσεις

60 εποχικές προσλήψεις στην Κρήτη

Προσλήψεις 286 ατόμων στο Δημόσιο για την κάλυψη εποχικών αναγκών προκήρυξε το ΑΣΕΠ. Από τις θέσεις αυτές, οι 60 αφορούν στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για άτομα όλων των κατηγοριών της εκπαίδευσης που μπορούν να διεκδικήσουν μια - έστω - προσωρινή θέση εργασίας στους Δήμους Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, στους ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων και Γαζίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για μόνιμες θέσεις εργασίας, αλλά εποχικές. Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας από 4 ως και 10 μηνών. Ανάλογα με τη θέση υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης...

Από τις 60 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, το μεγαλύτερο... "σουξέ" αναμένεται να εμφανίσουν οι θέσεις του Δήμου Ηρακλείου. Πρόκειται συνολικά για 28 θέσεις, εκ των οποίων οι 10 στην ειδικότητα βρεφονηπιοκόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι 5 στην ειδικότητα μαγείρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι 13 στην ειδικότητα εργατών καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι άνθρωποι που θα προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση με το Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης (ΔΟΠΑΦΜΑ) Ηρακλείου, προκειμένου να απασχοληθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της πόλης, που έχουν ανάγκη από προσωπικό.

Άγιος Νικόλαος

Για το Δήμο Αγίου Νικολάου έχουν εγκριθεί τρεις προσλήψεις. Και οι τρεις αφορούν σε οκταμηνίτες υπαλλήλους της ειδικότητας ηλεκτρολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΕΗ

Οι υπόλοιπες 29 εποχικές προσλήψεις της Κρήτης αφορούν στη ΔΕΗ και συγκεκριμένα στον ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων και στον ΑΗΣ Χανίων. Για τον ΑΗΣ Χανίων έχουν εγκριθεί 5 θέσεις Μηχανοτεχνιτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 1 θέση Συγκολλητών επίσης δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τον ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων έχουν εγκριθεί 3 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, 2 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών, 8 θέσεις Μηχανοτεχνιτών, 1 θέση Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ, 2 θέσεις Οικοδόμων, 2 θέσεις συγκολλητών και 5 θέσεις εργατών. Όλες οι θέσεις που προβλέπονται για τον ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις θέσεις εργατών που είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Για επιπλέον πληροφορίες και έντυπα της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ είτε στους φορείς όπου επιδιώκουν να προσληφθούν.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου

10 θέσεις ΤΕ Bρεφονηπιοκόμων

5 θέσεις ΔΕ Μαγείρων

13 θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Δήμος Αγίου Νικολάου

3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων

3 θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εγκαταστάσεων

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών

8 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών

1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

2 ΔΕ Οικοδόμων

2 ΔΕ Συγκολλητών

5 ΥΕ Εργατών

ΑΗΣ Χανίων

5 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών

1 ΔΕ Συγκολλητών

Της Ελένης Σταυρουλάκη

Σχόλια