Ειδήσεις

Χρυσό Βραβείο στα Health & Safety Awards για τη Vodafone

Η Vodafone διακρίθηκε στα Health & Safety Awards 2014 αποσπώντας το Χρυσό Βραβείο (Gold Award) στην Κατηγορία "Τηλεπικοινωνίες". Η διάκριση αυτή αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος Safety Passport που έχει στόχο την αύξηση του επιπέδου της ευαισθητοποίησης των συνεργατών της στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας κατά τη διάρκεια εργασιών σε Σταθμούς Βάσης.

Το Safety Passport αναδεικνύει την αναγκαιότητα τήρησης των Απόλυτων Κανόνων της Vodafone στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας κατά τη διάρκεια εργασιών σε Σταθμούς Βάσης ενώ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει η εταιρεία για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συνεργατών της.  

Για τη Vodafone, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί βασική προτεραιότητα η ανάπτυξη και διατήρηση μίας κουλτούρας ασφάλειας που θα ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες να συμπεριφέρονται υπεύθυνα τόσο για την προσωπική τους ασφάλεια, όσο και για την ασφάλεια των γύρω τους.

Η διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας εφαρμόζεται σύμφωνα με την  ελληνική νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα (OHSAS 18001) και τις οδηγίες του Ομίλου Vodafone, ώστε σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας να εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων, αλλά και εκείνων που επηρεάζονται από αυτές.

Σχόλια