Ειδήσεις

Απάντηση ΟΑΚ στις καταγγελίες Μαγκανά

Νέα ανακοίνωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. με φόντο τις πρόσφατες καταγγελίες Μαγκανά που άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου και πυροδότησαν θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους του ΟΑΚ.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ Γρηγόρης Ροκαδάκης και ο διευθύνων σύμβουλος Λευτέρης Κοπάσης κάνουν λόγο για αδικαιολόγητες καταγγελίες και για διασυρμό της συλλογικής προσπάθειας που επιχειρείται, από κάποιον που εκμεταλλευόμενος κάποια πιθανή απόκλιση από τυπικές διαδικασίες παραβλέπει σκόπιμα την ουσία, την ομόνοια, την εσωτερική συνοχή και τη συλλογική προσπάθεια.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση επισημαίνεται:

«Σχετικά με τα όσα αποσπασματικά δημοσιοποιούνται για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε διεξοδικότερα όπως παρακάτω:

Ο Οργανισμός αποτελεί υπόδειγμα αποτελεσματικής λειτουργίας με τους εργαζόμενους να έχουν συστρατευτεί στην κοινή προσπάθεια μας και να συμπαρίστανται με ομόφωνες αποφάσεις του πρόσφατα εκλεγμένου Δ.Σ. τους στο οποίο συμμετέχουν και συνάδελφοι των πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ.

Όλοι οι διευθυντές ως όργανο διοίκησης διά του Συμβουλίου Διευθυντών, διακατέχονται από την ίδια αντίληψη για τα έργα που υλοποιεί ο Οργανισμός και επιλαμβάνονται ομόφωνα στο σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομονοεί στις αρμοδιότητες του Οργανισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη του νησιού μας και καθορίζει την στρατηγική σε όλα τα θέματα, με ομοφωνία σε όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του.

Την εικόνα αυτή σκιάζουν μεμονωμένα στίγματα όπως στην περίπτωση του έργου "Δίκτυα Αποχέτευσης Αγίας Βαρβάρας" που υλοποιείται ως έργο του πρώην Ο.ΑΝ.Α.Κ. μετά από προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Γόρτυνας.

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων του Οργανισμού με μεγάλη εμπειρία σε ομοειδή έργα ακόμα και μεγαλύτερου προϋπολογισμού από την υπόλοιπη Κρήτη.

Καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν διερευνηθεί ως προς τα πραγματικά περιστατικά από επιτροπή η οποία συστάθηκε για τον σκοπό αυτό από κοινού από το διευθύνοντα σύμβουλο και το διευθυντή της Διεύθυνσης Υδραυλικών, στην οποία ορίστηκαν οι διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Συγκοινωνιακών και Διαχείρισης και διευρύνθηκε με την συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. και προέδρου, εν τω μεταξύ του ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από σχετική ενημέρωση του Δ.Σ. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ παρά την αρχική αποδοχή του στην συνέχεια παραιτήθηκε λόγω φόρτου εργασίας και πρότεινε τον αντικαταστάτη του.

Το πόρισμα εκδόθηκε στις 18/08/2014 μετά από εμπεριστατωμένη και αναλυτική διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και πρόσκληση για υποβολή απόψεων των εμπλεκομένων, ενώ τα συμπεράσματα του πορίσματος επέτρεψαν την αντιμετώπιση των προβλημάτων του έργου από το διευθυντή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους επιβλέποντες.

Ο Οργανισμός έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη για τις ψευδείς και κακόβουλες καταγγελίες εναντίον του, ενώ το έργο θα ελεγχθεί από τους επιθεωρητές Δημοσίων Έργων, όπως ζήτησε το Συμβούλιο Διευθυντών του Οργανισμού από τον γ.γ. Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔI.

Πέρα όμως από το συγκεκριμένο έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και δεν θα χαθεί ούτε ένα λεπτό δημοσίου χρήματος σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός εξυγιαίνεται βαθύτερα χάρη στις προσπάθειες της διοίκησής του και των εργαζόμενών του, που αντιλαμβάνονται ορθά το καθήκον τους και αναλαμβάνουν και φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. Οφειλές σε ιδιώτες και δάνεια τα οποία ανέρχονταν σε 9 εκατ. € εκ των οποίων 8 εκατ. € προέρχονται από την περιβόητη μαύρη τρύπα του Ο.ΑΝ.Α.Κ. εξοφλούνται ή ρυθμίζονται ενώ αποφεύχθηκε η κατάσχεση του κτιρίου του Ο.ΑΝ.Α.Κ. στην οδό Αγίου Τίτου.

Η διαχείριση των ληξιπροθέσμων οφειλών, των δανείων και η επικείμενη κατάσχεση του κτιρίου του Ο.ΑΝ.Α.Κ. αποτέλεσαν από την πρώτη ημέρα της συγχώνευσης θέμα υψίστης σημασίας. Για μεν τα δάνεια του Ο.ΑΝ.Α.Κ. που ανέρχονταν σε 2 εκατ. € είχε ληφθεί μέριμνα στον ιδρυτικό νόμο 4138/13 του Οργανισμού όχι όμως και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ιδιώτες αναδόχους έργων που συνέρρεαν στο νέο Οργανισμό με λογαριασμούς και δικαστικές αποφάσεις. Το ύψος των οφειλών αυτών διαπιστώθηκε ότι ανέρχονταν στο δυσθεώρητο ύψος των 6 εκατ. €, ποσού δυσανάλογου σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του πρώην Ο.ΑΝ.Α.Κ. ενώ οι δικαστικές περιπλοκές ήταν και συνεχίζουν δυσβάσταχτες. Όπως είναι φυσικό από τον Απρίλιο του 2014 με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. διερευνάται από ορκωτούς λογιστές η δημιουργία αυτών των οφειλών.

Με την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη ρύθμιση για τα υπολειπόμενα 2,5 εκατ. € για σταδιακή εξόφληση, σε συνέχεια του αιτήματος του Οργανισμού για τη χρηματοδότηση εξόφλησης των δανείων που έχει προχωρήσει και αναμένεται η θετική απάντηση, αλλά και την αποφυγή του κινδύνου κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, ο Οργανισμός δικαιούται να προγραμματίζει για το μέλλον και την ανάπτυξη της Κρήτης σε σχέση με τις αρμοδιότητες του και τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό όπως προκύπτει από τα συλλογικά δημοκρατικά όργανά του και τον προγραμματισμό των αρμόδιων με τις χρηματοδοτήσεις Υπουργείων.

Όλα τα παραπάνω απαίτησαν την κοπιώδη προσπάθεια των υπηρεσιακών παραγόντων, του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήθος συσκέψεων και συνεργασιών ώστε να πετύχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Απόντες, όσοι δημιούργησαν τις οφειλές και τα προβλήματα.

Στην ίδια κατεύθυνση εξυγίανσης του Οργανισμού προσαρμόστηκε σύμφωνα με το νόμο ο μισθός του ενός εργαζόμενου, ο οποίος ήταν σχεδόν διπλάσιος από το μισθό κάθε άλλου στον Οργανισμό, πράγμα που στιγμάτισε το σύνολο των συναδέλφων όταν δημοσιεύθηκε ότι δίδονται παχυλοί μισθοί στους εργαζόμενους οι οποίοι, εκτός αυτής της εξαίρεσης, πληρώνονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι μετά την δημιουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και τη συγχώνευση του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και του Ο.ΑΝ.Α.Κ, πριν από ένα χρόνο, σε πολύ σύντομο διάστημα ολοκληρώθηκε ο σύγχρονος κανονισμός λειτουργίας και εγκρίθηκε, ως απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε από την αρχή του 2014 να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες, τα έργα και οι εργαζόμενοι των ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και Αποσελέμη. Υπογράφηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής των έργων, ενεργοποιήθηκαν οι σχετικές ΣΑΕ και ορίστηκαν οι υπόλογοι για την χρηματοδότηση των έργων.

Έκτοτε σημειώνεται εργασιακός οργασμός, παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας με καταγεγραμμένη μεγάλη πρόοδο στα έργα του Οργανισμού στο σύνολό τους και συγκεκριμένα:

Στα Συγκοινωνιακά:

? Θα παραδοθεί άμεσα (μέσα Νοεμβρίου 2014) σε χρήση το μεγαλύτερο οδικό έργο του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος-Καλό Χωριό μήκους 10 Km. προϋπολογισμού 54.000.000 ευρώ.

? Ξεκίνησε το εγκαταλελειμμένο από έκπτωση έργο "Αυχήν Αγκαθιάς-Χαμέζι" που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της γέφυρας Χαμεζίου προς Σητεία προϋπολογισμού 10.500.000 ευρώ

? Έγινε υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου στο βαλτωμένο και καθυστερημένο έργο του ανισόπεδου κόμβου Αμαρίου, της κύριας πύλης του Ρεθύμνου από το ΒΟΑΚ και τώρα με νέο ανάδοχο εκτελείται κανονικά και θα ολοκληρωθούν οι βασικές εργασίες του μέχρι τέλους του έτους.

? Ολοκληρώθηκαν 8 Km του οδικού τμήματος της Ε.Ο. από Απομαρμά προς Μοίρες, ολοκληρώθηκε η εργολαβία για το τμήμα "Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά", ενώ είναι έτοιμο για δημοπράτηση το έργο ολοκλήρωσης του άξονα "Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά" μήκους 8 Km, προκειμένου ο άξονας "Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά" συνολικού μήκους 16 km, να παραδοθεί ολόκληρος σε χρήση.

Συνολικός προϋπολογισμός έργων Mεσαράς 130.000.000 ευρώ.

? Δημοπρατήθηκε, αναδείχθηκε ανάδοχος και σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση για ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο με διατομή αυτοκινητόδρομου "Γεροπόταμος-Πάνορμο-Εξάντης" στο Νομό Ρεθύμνου προϋπολογισμού 64.000.000 ευρώ και μήκους 10 χλμ.

? Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η τεχνική πρόταση του οργανισμού για τα οδικά έργα στον ΒΟΑΚ όπως σας έχει κοινοποιηθεί.

? Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σημαντικό συνέδριο τον Νοέμβριου του 2013 για τα έργα στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο της Κρήτης.

? Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούνιο του 2014 Ημερίδα για την οδική ασφάλεια στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Κρήτης.

Στα Υδραυλικά έργα της ΕΥΔΕ Αποσελέμη:

? Ολοκληρώθηκε το έργο "Φράγμα Αποσελέμη", ενώ σύντομα ολοκληρώνονται τα Διυλιστήρια και οι αγωγοί μεταφοράς νερού προς Ηράκλειο και προετοιμαζόμαστε στους επόμενους μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών με την παροχή καθαρού νερού στις δεξαμενές και το δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου συνολικού προϋπολογισμού 165.000.000 ευρώ.

? Έχει ξεκινήσει η κατασκευή της σήραγγας Αποσελέμη μήκους 3,5 Km, που θα ενισχύσει με τα πλημμυρικά νερά του Οροπεδίου Λασιθίου τον ταμιευτήρα του φράγματος. Τέλος δε του παρόντος μήνα αναμένεται η παραλαβή και η συναρμολόγηση του ΤΒM (Μετροπόντικας) για την διάνοιξη της σήραγγας προϋπολογισμού 69.000.000 ευρώ.

Στα υδραυλικά έργα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠΕΡΑΑ:

? Ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2014 με την έμφραξή του το φράγμα Βαλσαμιώτη και εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Το νερό που συλλέχτηκε 1 εκατ. κ.μ. διατέθηκε σε χρήση ενώ θα συνεχιστεί η διαδικασία πλήρωσης κατά τη χειμερινή περίοδο που ακολουθεί.

? Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σημαντικό συνέδριο, με την ευκαιρία των εγκαινίων του φράγματος του Βαλσαμιώτη, για τα φράγματα και τους ταμιευτήρες στην Κρήτη.

? Συνεχίζονται τα έργα δικτύων αποχέτευσης που υλοποιούνται στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων με Δήμους της Κρήτης.

? Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η πρόταση του Οργανισμού για τα υδραυλικά έργα στην Κρήτη.

Σχετικά με τη Διαχείριση των έργων του Οργανισμού:

? Ολοκληρώθηκε η αρδευτική περίοδος χωρίς μεγάλα προβλήματα, εξαιτίας της καλής οργάνωσης στη λειτουργία και διαχείριση, αλλά και της προληπτικής συντήρησης και αντιμετώπισης εκτάκτων βλαβών που εφαρμόζει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε, τόσο στη Δυτική Κρήτη με το τεράστιο έργο του πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ, όσο και στο Οροπέδιο Λασιθίου. Πετύχαμε τη μερική αλλά ουσιαστική αξιοποίηση του νερού στη Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου που προκάλεσε μεγάλη ικανοποίηση των τοπικών παραγόντων ΤΟΕΒ, Δήμου και Αντιπεριφέρειας Λασιθίου προφανώς για την συμβολή της στην παραγωγή των τοπικών προϊόντων σε μία πολύ δύσκολη υδρολογική χρονιά, όπου η λειψυδρία ήταν έντονη.

? Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η πρόταση του Οργανισμού για τη διαχείριση των υδραυλικών έργων και η προετοιμασία διαχείρισης των συγκοινωνιακών έργων.

? Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία σημαντικές ημερίδες στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Οργανισμού για την Οδική Ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων.

Σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την κατασκευή υβριδικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας 50MW στο φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου:

? Υλοποιούνται στη Δυτική Κρήτη τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Άξονα 4 LEADER και Άξονα 3 ΟΠΑΑΧ με ρυθμούς μεγαλύτερους του μέσου όρου των Ομάδων Τοπικής Δράσης.

? Ολοκληρώνονται στο νομό Χανίων με επιτυχία τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.

? Πραγματοποιούνται με προστιθέμενη αξία σημαντικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων.

? Συνεχίζεται η τμηματική ολοκλήρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του υβριδικού μετά και την έκδοση της άδειας Παραγωγής από την ΡΑΕ, την καταβολή 150 χιλ € και την προσπάθεια έκδοσης της άδειας Εγκατάστασης, την οποία πλέον παρακολουθεί Επιτροπή που ορίστηκε από το Δ.Σ. και συμμετέχουν αιρετοί μέλη του Δ.Σ. όπως ο δήμαρχος Ρεθύμνου με τον συντονισμό της αντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνου.

Σχετικά με τις διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών:

? Πλήθος πρωτοβουλιών σύγχρονης οργάνωσης και αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης πραγματοποιούνται αποτελεσματικά, όπως η ενοποίηση των λειτουργιών τεσσάρων διαφορετικών Οργανισμών και τριών Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, τόσο μισθολογικά και εργασιακά, όσο και λειτουργικά σχετικά π.χ. με το ενιαίο πρωτόκολλο, τη διαδικασία στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", την ηλεκτρονική υπογραφή, τις τηλεδιασκέψεις, τα ΓΛΠ, κ.λπ.

Επίσης ξεκίνησαν και συνεχίζονται με επιτυχία οι συνεργασίες με τις νέες δημοτικές αρχές των Δήμων του νησιού, όπως με τους δήμους Χερσονήσου, Γόρτυνας, Αγίου Νικολάου και της παρουσίασης των έργων και των αρμοδιοτήτων μας, σε ανοικτές συναντήσεις όπως αυτή στον Νομό Ρεθύμνου με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας οι οποίες και θα ακολουθήσουν στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης.

Όλα τα παραπάνω, γίνονται με λίγους ανθρώπους που έχουν χαμηλές αποδοχές, αλλά έχουν τεράστιο ζήλο και ενδιαφέρον για την δουλειά τους, τον Οργανισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.

Αυτός ο Οργανισμός μας κάνει περήφανους, τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύμβουλο, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές των Διευθύνσεων και τους εργαζόμενους όπως συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του Οργανισμού και όπως εκφράζονται μέσω του σωματείου των εργαζομένων.

Όποιος διασύρει αυτή την τεράστια συλλογική προσπάθεια, εκμεταλλευόμενος κάποια πιθανή απόκλιση από τυπικές διαδικασίες, για την οποία έχει ληφθεί μέριμνα αποκατάστασης με βάση τον Νόμο των Δημοσίων Έργων, παραβλέποντας όμως σκόπιμα την ουσία, την ομόνοια, την εσωτερική συνοχή και την συλλογική προσπάθεια, αδικαιολόγητα καταγγέλλει το σύνολο του Οργανισμού.

Θέλουμε να γνωρίζετε και να είστε σίγουροι ότι η Διοίκηση και τα θεσμικά όργανα του Οργανισμού κάνουν ότι είναι δυνατό για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με όλες τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί.

Για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Γρηγόριος Ροκαδάκης,

γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης      

Ο διευθύνων σύμβουλος

Λευτέρης Κοπάσης,

ηλεκτρολόγος μηχανικός MSc».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια