Ειδήσεις

Δεν πληρώνει τίποτα τρίτεκνη οικογένεια από την Παχιά Άμμο

Ευνοϊκές για την οικογένεια δανειοληπτών από την Παχιά Άμμο Ιεράπετρας, υπήρξαν οι αποφάσεις του Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, καθώς υπεβλήθησαν αιτήσεις ξέχωρα από κάθε σύζυγο ως έχουν το δικαίωμα εκ του νόμου. Το εν λόγω δικαστήριο, με τις με ημερομηνία 23-09-2014 αποφάσεις του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, όρισε την καταβολή "μηδενικών δόσεων", για την οικογένεια για χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι 10-2-2017, καθώς το εισόδημα που δηλώνει η σύζυγος για το έτος 2013 ήταν 8.760,97 ευρώ και του συζύγου της 3.252,03 ευρώ. Σήμερα και οι δύο δεν έχουν εισόδημα. Το κόστος διαβίωσης της οικογένειας βάσει αποδεικτικών στοιχείων, φτάνει στο ποσό των 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης:

Περιουσιακά στοιχεία που η σύζυγος διαθέτει είναι:

1) Μία διώροφη μαζονέτα 118,04 τ.μ. κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 5.280 τ.μ.
2) Δύο λιόφυτα 3000 τ.μ. με 75 ελαιόδενδρα.

3) Το 90% Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο.

Περιουσιακά στοιχεία που ο σύζυγος διαθέτει είναι:

Ο σύζυγος, δε διαθέτει, ούτε εισόδημα ούτε κατοικία, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο είναι ένα φορτηγό αυτοκίνητο εμπορικής αξίας 1.000 ευρώ.

Το συνολικό εισόδημα του συζύγου, μετά το έτος 2013 ήταν μηδενικό ευρώ, και της συζύγου ήταν 8.760,97 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης και λόγω ανεπαρκών εισοδημάτων τους έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής των δόσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που απορρέουν από τις πιστωτικές συμβάσεις, με τις Τράπεζες. Ένεκα τούτου απευθύνθηκαν στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για την ένταξή τους στο νόμο 3869/2010 (ν. Κατσέλη).

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης της οποίας οι εν λόγω καταναλωτές-δανειολήπτες είναι μέλη της και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική απόφαση.

Η συνολική της χρέωση και στις τρις πιστώτριες τράπεζες φτάνει στο ποσό για μεν τον σύζυγο 150.650,89 ευρώ ως οφειλέτης - συν οφειλέτης αλλήλων και για την σύζυγο 137.630,09 ευρώ. Συνολικά όλη η οικογένεια έχει χρέος 288.280,98 ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι οι δανειολήπτες, ο καθένας ξεχωριστά βάσει των κατατιθεμένων αιτήσεών τους, πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τους χορήγησε προσωρινή διαταγή, καθενός ξεχωριστά, η οποία ισχύει μέχρι 10-2-2017, με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Ορίζει μηδενικές καταβολές, και για τους δύο

2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και για τους δύο
3) Απαγορεύει στους δανειολήπτες κάθε πραγματική και νομική μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης μέχρι τη νέα κρίση του Δικαστηρίου αυτού.


Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή, την εξωδικαστική προσπάθεια για τα μέλη της, οι αποφάσεις (Προσωρινές Διαταγές) θεωρούνται θετικότατες, είναι σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου Κατσέλη, καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της τρίτεκνης οικογένειας, καθορίζει "Μηδενικές Δόσεις". 

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλέφωνα 2821092306, 2821092666 και 2842020140.

Σχόλια