Ειδήσεις

Οριστική λύση για το "Βοήθεια στο σπίτι"

Ανάσα για 3.600 εργαζόμενους και 70.000 ωφελούμενους των προγραμμάτων "Βοήθεια στο σπίτι" δίνει η λύση που έδωσε ο υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με τη συνέχιση για ένα ακόμα χρόνο και ακολούθως το νέο τρόπο υλοποίησής του από 1-1-2016 με δύο επιμέρους προγράμματα.

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις που επεξεργάστηκε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και εισηγήθηκε στη Βουλή ο Μάξιμος Σενετάκης από τη Ν.Δ. και ο Χρήστος Γκόκας από το ΠΑΣΟΚ και οι οποίες ψηφίστηκαν από τη Βουλή συνεχίζουν το πρόγραμμα μέχρι 31-12-2015 και θεσμοθετούν το νέο τρόπο υλοποίησής του από 1-1-2016 με δύο επιμέρους προγράμματα:

α) "Κατ' Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων", για τους συνταξιούχους και

β) "Κατ' Οίκον Κοινωνική Φροντίδα" για τους δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, ΑμεΑ, κλπ.

Η εισήγηση

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, που έγινε αποδεκτή από τον υπουργό ΠΕΚΑ κ. Ιωάννη Μανιάτη: Η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για φροντίδα ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία κ.λπ., που προκλήθηκαν τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια της οικονομικής συγκυρίας, επιβάλλει την απρόσκοπτη συνέχιση των αντίστοιχων δράσεων και ιδιαίτερα του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" και μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Επιπλέον, η εκλογή νέων δημοτικών Αρχών και η ανάληψη καθηκόντων από το Σεπτέμβριο, καθώς και η καθυστέρηση της συγκρότησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2014-2020, που είναι απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόβλεψη της παρ. Δ του αρθρ. 127 του Ν. 4199/13 για συγχρηματοδότηση του προγράμματος "Κατ' Οίκον Κοινωνική Φροντίδα", που αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι", αφού εξυπηρετεί ανασφάλιστους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και οικονομικά αδύναμους πολίτες, καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" με τον τρόπο που υλοποιείται από 1/10/2013 έως 30/9/2014 και για το διάστημα από 1/10/2014 μέχρι 31/12/2015 και από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Η του αρθρ. 127 του Ν. 4199/13, όπως διαμορφώνεται παρακάτω.

Με τη 2η παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης αντικαθίσταται η παρ. Η του άρθρου 127 του Ν. 4199/13, προκειμένου η συνέχιση του προγράμματος να γίνει χωρίς προβλήματα με διασφάλιση παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών στους δικαιούχους.

Συμβάσεις με ΕΕΤΑΑ

Οι Δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα ή άλλοι φορείς της Αυτοδιοίκησης που παρέχουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" και θα αποφασίσουν να συνεχίσουν να τις παρέχουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, καθώς και οι Δήμοι, τα νομικά πρόσωπα ή άλλοι φορείς της Αυτοδιοίκησης που θα αποφασίσουν ότι επιθυμούν να ξεκινήσουν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, θα μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 με την ΕΕΤΑΑ που θα είναι ο διαχειριστής του προγράμματος και ειδικότερα των δύο επιμέρους προγραμμάτων "Κατ' Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων", για τους συνταξιούχους και "Κατ' Οίκον Κοινωνική Φροντίδα" για τους δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, ΑμεΑ, κ.λπ. βάσει του οδηγού εφαρμογής και των διαδικασιών που καθορίζονται με ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο "Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας-Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις".

Σχόλια