Ειδήσεις

Χρωστάς στην εφορία; Δεν μεταβιβάζεις ακίνητο!

Μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων για τα οποία δεν έχουν πληρωθεί οι φόροι των πέντε τελευταίων ετών βάζει το υπουργείο Οικονομικών, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί και μέσω του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, το λεγόμενο ΕΝΦΙΑ που εκδίδεται ηλεκτρονικά.

Στη περίπτωση που Ιδιοκτήτες ακινήτων δεν τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, προς το κράτος, τότε τα χέρια τους θα είναι δεμένα τόσο για μεταβιβάσεις ακινήτων όσο και για γονικές παροχές, εξελίξεις που πυροδοτούν για μια ακόμη φορά αντιδράσεις στην κοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο συμβολαιογράφο το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι ακίνητης περιουσίας της τελευταίας πενταετίας ή ότι δεν είχε βεβαιωθεί κάποιο ποσό φόρου.

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων που θα γίνονται χωρίς αυτές τις βεβαιώσεις θα θεωρούνται άκυρες και το ακίνητο δεν θα μπορεί να μετεγγραφεί στο Κτηματολόγιο ή να υποθηκευτεί.

Συνέπεια να είναι πλέον αδύνατη κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετική με ακίνητο, ακόμη και η άσκηση αγωγής εξώσεως.

Σχόλια