Ειδήσεις

Χρυσοχοίδης: "Ως έχουν τα όρια ταχύτητα στο ΒΟΑΚ"

Με την παραδοχή ότι ουσιαστικά οι νεώτερες παρεμβάσεις στη σήμανση του ΒΟΑΚ γίνονται χωρίς συγκεκριμένη μελέτη, αλλά μόνο βάση την απόφασης που εκδόθηκε το 2009, επανακαθορίζοντας τα όρια ταχύτητας με βάση ακόμη παλαιότερα κυκλοφοριακά δεδομένα, συνοδεύει την απάντηση του στο Βουλευτή Χανίων και το Σύλλογο Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης ''Ο Άγιος Χριστόφορος'', ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η εφαρμογή νέων, μειωμένων σε πολλές περιπτώσεις ορίων ταχύτητας, σε τμήματα του ΒΟΑΚ, ο βουλευτής Χανίων μετέφερε με ερώτηση του την αναντιστοιχία που προκύπτει ανάμεσα στα δεδομένα που υπήρχαν όταν εκδόθηκε η απόφαση, με τις βελτιώσεις που έχουν προκύψει από τα έργα τα οποία εκτελούνται κατά μήκος του άξονα.

Αυτό που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι γεγονός πως η υπουργική απάντηση ξεκαθαρίζει πως ο ΒΟΑΚ μόνο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας δεν είναι, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως:

«Ο χαρακτηρισμός του ΒΟΑΚ ως ταχείας κυκλοφορίας, δεν έχει καμία σχέση με τα όρια ταχύτητας αφού για τον καθορισμό των ορίων εκδόθηκε άλλη μεταγενέστερη απόφαση».

Ο κ. Χρυσοχοίηδης δεν απαντά σε καμία περίπτωση στην ουσία της υπόθεσης που έχει να κάνει με την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του καθεστώτος της σήμανσης στο ΒΟΑΚ.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, υλοποιείται στην πράξη με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου κατά τμήματα.

Η Διεύθυνση Μελετών Έργων του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την εκπόνηση των μελετών αναβάθμισης του ΒΟΑΚ κατά τμήματα, ελέγχει και εγκρίνει τις εν λόγω μελέτες οι οποίες στην συνέχεια εφαρμόζονται, για την κατασκευή του ΒΟΑΚ σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, κατά περίπτωση και κατά τμήματα, είτε με διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού βελτιώνοντας τα γεωμετρικά στοιχεία της όπου απαιτείται, είτε με νέα χάραξη.

Επισημαίνεται, ότι στις μελέτες αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. ως οδού ταχείας κυκλοφορίας, αναπόσπαστα εκπονούνται-επιβλέπονται-εγκρίνονται και οι μελέτες σήμανσης / ασφάλισης, η εκπόνηση των οποίων είναι σύμφωνη με τις, πλέον πρόσφατα, εγκεκριμένες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων

Με την υπ.αρ. Δ3β/177/4-Ω/02.09.2009 (ΦΕΚ 2066/24.09.2009) απόφαση υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, από τον Κ.Ο.Κ καθορίστηκαν τα όρια ταχύτητας των εθνικών οδών.

Με την με αρ.πρ. ΔΜΕΟ/ε/0/670/19.06.2001 (ΦΕΚ525/04.07.2001τ.Δ') απόφαση υπουργού τ. ΠΕΧΩΔΕ χαρακτηρίσθηκε ο ΒΟΑΚ ως οδός ταχείας κυκλοφορίας, για να αποτραπεί η παρόδια δόμηση, οι νέες κυκλοφοριακές συνδέσεις και ισόπεδες διαβάσεις με ειδικές προδιαγραφές.

Ο χαρακτηρισμός του ΒΟΑΚ ως ταχείας κυκλοφορίας, δεν έχει καμία σχέση με τα όρια ταχύτητας αφού για τον καθορισμό των ορίων εκδόθηκε άλλη μεταγενέστερη απόφαση.

Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές αποφάσεις και τον Ν. 3481/2006 άρθρα 6 κ' 7, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε την συντήρηση όλου του ΒΟΑΚ, καθώς την αρμοδιότητα ανάθεσης για το εθνικό δίκτυο την ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Κρήτης και τώρα την ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Όπως μας ενημέρωσε η Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης του Υπουργείου, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την ''διοίκηση - διαχείριση'' των συμβάσεων κατασκευής νέων έργων στο ΒΟΑΚ, βασική προϋπόθεση για την ένταξη και την χρηματοδότηση τους από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ύπαρξη εγκεκριμένων μελετών για όλες τις φάσεις κατασκευής τους.

Επομένως η κατασκευή κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών εκτελείται μόνο μετά από εγκεκριμένη σχετική μελέτη εφαρμογής. Επίσης μετά από την περαίωση του έργου παραλαμβάνεται από ειδική επιτροπή και παραδίδεται στην αρμόδια Δ/νση Συντήρησης.

Επίσης, όπως μας ενημέρωσε ο ΟΑΚ, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, ως αρμόδια Υπηρεσία Συντήρησης του ΒΟΑΚ, θα τοποθετήσει με εργολαβία που θα δημοπρατήσει, βάσει της προαναφερόμενης Δ3β/177/4-Ω/02.09.2009 απόφασης, την σήμανση που προβλέπεται.

Όσον αφορά τα συστήματα ελέγχου ταχύτητας στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως  μας ενημέρωσε η Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) του Υπουργείου, έχουν τοποθετηθεί στο σύνολο των θέσεων όπως αυτές αναγράφονται στο τεύχος της μελέτης χωροθέτησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αρ. Δ3ε/0/8/26-Ω/07.02.2007 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, έχουν διακριβωθεί οι μηχανισμοί και έχουν παραδοθεί στις κατά τόπους αρμόδιες  Διευθύνσεις Τροχαίας μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, προς χρήση».

Σχόλια