Ειδήσεις

Πού απαγορεύεται η κολύμβηση στο Ηράκλειο

Τις περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η κολύμβηση για λόγους υγείας υπενθυμίζει με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  της Περιφέρειας Κρήτης, υπογραμμίζοντας:

Απαγορεύεται η κολύμβηση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στις παρακάτω περιοχές:

Α) 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του καναλιού του Αλμυρού ποταμού μπροστά από τη Δ.Ε.Η. στα Λινοπεράματα λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων και εκβολής των αποχετευτικών αγωγών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. και της Ε.Κ.Ο.

Β) 200 μέτρα εκατέρωθεν του ποταμού Γιόφυρου  Ηρακλείου, λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων, της εκβολής του ποταμού  και του υποθαλάσσιου αγωγού του βιολογικού σταθμού Ηρακλείου.

Γ) 200 μέτρα εκατέρωθεν της περιοχής των πρώην σφαγείων Ηρακλείου (Αλικαρνασσός) λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων και εκβολής του αποχετευτικού αγωγού του Βιολογικού σταθμού της ΒΙ.ΠΕ.

Δ) Στα αγκυροβόλια πλοίων και μαρίνες,

Ε) Στο λιμάνι Ηρακλείου.

Οι υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τόσο οι Βόρειες όσο και οι Νότιες χαρακτηρίζονται κατάλληλες για κολύμβηση όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σχόλια