Ειδήσεις

Ένταξη νέων έργων από το Δήμο Ηρακλείου

Για ζητήματα Αγροτικής Οικονομίας είχε συνεργασία σήμερα ο δήμαρχος Ηρακλείου με το διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και στελέχη του Δήμου Ηρακλείου.

Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η προώθηση των διαδικασιών για την δημοπράτηση δύο νέων Αρδευτικών έργων που ενέταξε ο Δήμος Ηρακλείου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Τα έργα αυτά είναι:

* Αρδευτικό Αυγενικής Β' Φάση, Δήμου Ηρακλείου, με το ποσό των 615.000,00 €.

* Δίκτυα Διανομής δεξαμενής Δ4 Αρδευτικού έργου Δ.Ε. Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου, με το ποσό των 615.000,00 €.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου σε δήλωσή του, τόνισε ότι «πρόκειται για δύο σημαντικά έργα στις περιοχές της Αυγενικής και Τεμένους και ότι ο Αγροτικός Τομέας ήταν και παραμένει στις προτεραιότητες του Δήμου Ηρακλείου, και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την ένταξη και νέων έργων».

Σχόλια