Ειδήσεις

Καταγγελία για επιλογή διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο

Σε καταγγελία για την λειτουργία του ΑΠΥΣΔΕ στην επιλογή διευθυντή για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας προχωράει η ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Το Δ.Σ. των καθηγητών αναφέρεται προσωπικά στον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης Απόστολο Κλινάκη, ο οποίος και προεδρεύει στο Ειδικό Εννεαμελές Συμβούλιο που συγκροτείται για την επιλογή του διευθυντή στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων στην καταγγελία της η ΕΛΜΕ υπογραμμίζει ότι τόσο ο περιφερειακός διευθυντής όσο και τα μέλη του Ειδικού Εννεαμελούς Συμβουλίου προσμέτρησαν στην νυν διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας μόρια που δεν προκύπτουν ή είναι αμφισβητούμενα από τα έγγραφα που η υποψήφια κατέθεσε κατά την υποβολή της υποψηφιότητας της με αποτέλεσμα να καταταχθεί στην πρώτη θέση του αξιολογικού πίνακα. Και ζητούν την επανεξέταση των σταθερών μορίων των υποψήφιων διευθυντών άμεσα αλλά και την άμεση αποκατάσταση τυχόν αδικίας οποιουδήποτε συναδέλφου τους.

Αναλυτικότερα στην καταγγελία αναφέρεται:

Ο περιφερειακός διευθυντής προεδρεύει στο Ειδικό Εννεαμελές Συμβούλιο που συγκροτεί για την επιλογή του διευθυντή στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

Η επιλογή Διευθυντή στο παραπάνω σχολείο όπως και σε όλα τα σχολεία γίνεται με σταθερά μόρια (προϋπηρεσία, μεταπτυχιακά, εμπειρία σε διοικητική θέση κ.λπ.) και με μοριοδότηση από συνέντευξη.

Τόσο ο περιφερειακός διευθυντής όσο και τα μέλη του Ειδικού Εννεαμελούς Συμβουλίου προσμέτρησαν στην νυν διευθύντρια του Σ.Ε.Π. μόρια που δεν προκύπτουν ή είναι αμφισβητούμενα από τα έγγραφα που η υποψήφια κατέθεσε κατά την υποβολή της υποψηφιότητας της με αποτέλεσμα να καταταχθεί στην πρώτη θέση του αξιολογικού πίνακα.

Παρά το γεγονός ότι, ενώ ο περιφερειακός διευθυντής κ. Κλινάκης γνωρίζει, από την ΕΛΜΕ και μέσω του εγγράφου του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (από το Μάρτιο) στο οποίο προσέφυγε η προηγούμενη διευθύντρια του Σ.Ε.Π. αλλά και από την αίτηση που η ίδια η θιγόμενη υπέβαλε στην Π.Δ.Ε. για νέα καταμέτρηση των μορίων,δεν κάνει καμία ενέργεια αντιθέτως μάλιστα αναμένει «την απόφαση του δικαστηρίου για να ενεργήσει», όπως τονίζει.

Εύλογα λοιπόν γεννιούνται τα ερωτήματα, γιατί ο κάθε συνάδελφος πρέπει να διαθέτει το αξιοσέβαστο ποσό που απαιτεί η δικαστική προσφυγή για να δικαιωθεί, γιατί ο περιφερειακός διευθυντής εν προκειμένω δεν λαμβάνει καμία πρωτοβουλία ώστε να αποκατασταθεί η συνάδελφος αν έχει δίκιο, αλλά κυρίως για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του Συμβουλίου αφήνοντας εκτεθειμένο τόσο τον εαυτό του όσο και τα μέλη του Ειδικού Εννεαμελούς Συμβούλιου που έκανε τη μοριοδότηση και την επιλογή και τέλος γιατί συμπαρασύρει και τα μέλη του Ειδικού Εννεαμελούς Συμβουλίου σε ενδεχόμενες περεταίρω μελλοντικές δικαστικές εμπλοκές;

Ζητάμε .

1.  Την επανεξέταση των σταθερών μορίων των υποψήφιων διευθυντών άμεσα.

2. Την άμεση αποκατάσταση τυχόν αδικίας οποιουδήποτε συναδέλφου.

3. Την αποκατάσταση του κύρους του Συμβουλίου διότι η έλλειψη εμπιστοσύνης στα υπηρεσιακά συμβούλια σε οποιαδήποτε κρίση από τώρα και στο εξής λόγω της αμφισβήτησης ακόμα και μετρίσιμων μορίων δημιουργεί τεράστια καχυποψία με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου, σημερινού Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,.

Σχόλια