Ειδήσεις

Συνέχεια έργων ανάπλασης στο Αρκαλοχώρι

Συνεχίζει τα έργα ανάπλασης και αναβάθμισης των οικισμών η δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας. Στο πλαίσιο αυτό ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, υπέγραψε σήμερα σύμβαση προϋπολογισμού μελέτης 352.000 ευρώ για το έργο "Ανάπλαση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως οικισμού Αρκαλοχωρίου". Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κεντρική οδική αρτηρία, με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς αποτελεί και πύλη εισόδου στον οικισμό του Αρκαλοχωρίου.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα "Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη" και το χρονοδιάγραμμά του προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών σε διάστημα δέκα μηνών, δηλαδή το Μάιο του 2015.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο θα ξεκινήσει από τη διασταύρωση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν έχουν ως εξής:

• Καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεως.

• Απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώματος και απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεως.

• Κατασκευή νέων πεζοδρομίων, σε όλο το μήκος της οδού Εθνικής

Αντιστάσεως με πλάκες τσιμέντου, διαστάσεων 50x50 εκ.

• Τοποθέτηση κρασπέδων προκατασκευασμένων και ρείθρων πλάτους 0,20 μ. από σκυρόδεμα ποιότητας C15/20.

• Ασφαλτική προεπάλειψη.

• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου.

• Ηλεκτροφωτισμός κατά μήκος και των δύο πεζοδρομίων με μεταλλικούς στύλους και φωτιστικά δύο κεφαλών ανά 15μέτρα περίπου, με απαλό "ματ" φως για το φωτισμό της νύχτας και τις ασφαλείς διαβάσεις των πεζών. Η τοποθέτηση των φωτιστικών θα γίνει στα σημαντικά σημεία του δρόμου, σε θέσεις περίπου διαγώνιες μεταξύ των δύο πλευρών του δρόμου.

Σχόλια