Ειδήσεις

Δανειολήπτρια "καθάρισε" τις τράπεζες με 100 ευρώ το μήνα

Δανειολήπτρια από τα Χανιά, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, θέλησε να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ρυθμίζοντας τις οφειλές της, αρχίζοντας μία νέα κοινωνική και οικονομική ζωή.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, χάρισε το χαμόγελο αισιοδοξίας στη δανειολήπτρια που είναι διαζευγμένη, μητέρα και γιαγιά, συν/χος του Ι.Κ.Α. και χρεωμένη σε δύο τράπεζες συνολικού ποσού 33.475 ευρώ.

Αναλυτικότερα, το Ειρηνοδικείο διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της δανειολήπτριας για τη διάσωση των περιουσιακών στοιχείων της, ενώ, αφού έλαβε υπόψη του τα εισοδήματά της, το σύνολο των χρεών της, την οικονομική της δυνατότητα και τις δαπάνες της διαβίωσής της, τής καθόρισε να καταβάλλει μηνιαία δόση 100 ευρώ, για πέντε έτη (70x100)=7.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εν λόγω καταναλώτρια-δανειολήπτρια είναι μέλος, η απόφαση του Δικαστηρίου των Χανίων αφορά 57χρονη δανειολήπτρια «η οποία λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ συνολικού ποσού 837 ευρώ, με τα οποία ζει η ίδια, αλλά και συνδράμει οικονομικά τη φοιτήτρια κόρη της, αλλά και ακόμα και το 13μηνο παιδί της κόρη της (εγγόνι της) που διαμένει μαζί της.

Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι η σύνταξή του ΙΚΑ ποσού 837,00 ευρώ μηνιαίως, ενώ δε διαθέτει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  καταναλώτρια-δανειολήπτρια πληροί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε προσωρινή διαταγή, η οποία ισχύει για πέντε έτη, δηλ. μέχρι του έτους 2019 με το παρακάτω περιεχόμενο.

Αναλυτικότερα διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της δανειολήπτριας για τη διάσωση των περιουσιακών στοιχείων της, ενώ, αφού έλαβε υπόψη του τα εισοδήματά της, το σύνολο των χρεών της, την οικονομική της δυνατότητα, τις δαπάνες της διαβίωσής της, της καθόρισε να καταβάλλει μηνιαία δόση 100 ευρώ, για πέντε έτη (70x100)=7.000 ευρώ.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της, η απόφαση αυτή θεωρείται θετική και είναι σύμφωνη με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, καθώς ρυθμίζει το χρέος για μια πενταετία, εξαντλώντας ο δικαστής όλα τα περιθώρια που ο νόμος 3869/2010 του παρέχει.

Πιστεύουμε δε ως Ένωση ότι, επειδή η δανειολήπτρια δε διαθέτει κατοικία, μετά τις ορισθείσες μηνιαίες καταβολές της πενταετίας οι απαιτήσεις των πιστωτριών τραπεζών θα περιοριστούν σε αυτό το ποσό και το υπόλοιπο ποσό δε θα καταβληθεί προς αυτές (διαγράφεται).

Ακόμα εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η δανειολήπτρια ζήτησε από το φορέα της (Ε.Π.Κ. Κρήτης) να την εντάξει στο νόμο Κατσέλη, όχι από φόβο μη πλειστηριαστούν τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς ουδέν διαθέτει, αλλά θέλησε να απαλλαγεί από το "βραχνά" των ενημερωτικών οχλήσεων των τραπεζών και εισπρακτικών εταιρειών. Θέλησε να ενταχθεί στο νόμο, να ρυθμίσει τις οφειλές της αρχίζοντας μία νέα κοινωνική και οικονομική ζωή».

Σχόλια