Ειδήσεις

Η ανάπτυξη θα έρθει από ντόπιες επενδύσεις

Μόνο μέσω της ανάπτυξης, και δη από εγχώριους επενδυτές, βλέπουν... διέξοδο στην οικονομική κρίση, την ύφεση και την ανεργία οι Κρητικοί, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σύμφωνα με τις σχετικές απαντήσεις του, οι Κρητικοί ζητούν και θέλουν επενδύσεις από Έλληνες επιχειρηματίες. Εστιάζουν αναπτυξιακά στους 2 τομείς-πυλώνες, τουρισμό και αγροτικό τομέα, ενώ ζητούν συνάμα και αλλαγή στάσης από πλευράς των τραπεζών...

Τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην παγκρήτια δημοσκόπηση με θέμα την ανάπτυξη, που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου Ι. Ματαλλιωτάκη, διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων, και του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia School of Management, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ουσιαστικά καταγράφεται εμφατικά η άποψη των πολιτών για την ανάπτυξη στην Κρήτη ως αντίπαλο δέος της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας και της ύφεσης, ύστερα από τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, τις ευρωεκλογές αλλά και τις ποικίλες εξελίξεις στο χώρο της πολιτικής.

Η κοινή γνώμη στο θέμα της ανάπτυξης είναι πλέον σαφής, αφού σε ποσοστό 65,7% δηλώνουν ότι δεν τη συνδέουν με την περιβαλλοντική επιβάρυνση και καταστροφή, ενώ αντίθετη γνώμη για την ανάπτυξη φαίνεται να έχει ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό ύψους 31,8%.

Οι επιχειρήσεις

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την ανάλυση των δεδομένων, η γνώμη των πολιτών για το μέγεθος των επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν στο νομό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ποσοστό 45,3% δηλώνουν ότι προτιμούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις οι οποίες να απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα. Το 16,8% του δείγματος επιθυμεί να δημιουργηθούν μεγάλες επιχειρήσεις και να απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα η καθεμία. Μικρές επιχειρήσεις έως 50 εργαζομένων προτιμά το 25,2% του δείγματος, ενώ το 12,7% θα ήθελε οι νέες επιχειρήσεις να είναι μικρές και να απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα η καθεμία.

Αναφορικά με την άποψη των πολιτών για τους τομείς στους οποίους πρέπει να δώσουμε έμφαση ώστε να επιτύχουμε την ανάπτυξη, οι πολίτες φαίνεται να εστιάζουν κυρίως στον πρωτογενή τομέα (39,9%) και στον τουρισμό (34,6%). Ακολουθούν η βιομηχανία (8,3%), το εμπόριο (7,8%), η ναυτιλία (2,8%), οι εξαγωγές (1,8%) και η οικοδομή (2,8%). Δεν έλειψαν και εκείνοι που πρότειναν τις ασφαλιστικές (0,5%) και τις τραπεζικές υπηρεσίες (1,5%).

Για τον τουρισμό

Σε ερώτηση σχετικά με τις τουριστικές υποδομές στην Κρήτη, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (43,8%) διατύπωσε την άποψη ότι αυτές επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών του νησιού. Ένα ποσοστό της τάξης του 6,4% δήλωσε ότι πρέπει να κατασκευάσουμε καινούργια ξενοδοχεία στην Κρήτη ώστε να ενισχύσουμε το τουριστικό προϊόν. Το 32,1% των πολιτών υποστηρίζουν ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε πολλά μικρά ξενοδοχεία στο νησί, ενώ αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει το 16% των ερωτηθέντων, οι οποίοι επιθυμούν μεγάλα ξενοδοχεία στο νησί. Τέλος ένα μικρό ποσοστό, μόλις 1,8%, δήλωσε ότι πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ξενοδοχείων και των κλινών στην Κρήτη.

Επιχειρηματικότητα

Ξεκάθαρη φαίνεται να είναι η άποψη των πολιτών στον τομέα των επενδύσεων στην Κρήτη, αφού η μεγάλη πλειοψηφία (79,1%) επιθυμεί να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις από Έλληνες επιχειρηματίες, 4,8% από ξένους και 16% από το κράτος.

Χαρακτηριστική είναι και η κοινή γνώμη για τις εμπορικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν στην περιοχή τους, αφού η μεγάλη πλειοψηφία επιθυμεί αυτές να εμπορεύονται και να εξάγουν μόνο ελληνικά προϊόντα, σε ποσοστό 67,4%.

Σε σχετική ερώτηση για την κατεύθυνση που πρέπει να αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας, το 45,2% των πολιτών δήλωσε ότι η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών είναι η κατάλληλη οδός για να βαδίσουν οι παραγωγοί μας.

Ο δρόμος της τεχνολογικής ανάταξης της χώρας μας, πάντως, φαίνεται αρκετά μακρύς, σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών. Το 61,3% του δείγματος πιστεύει ότι δε θα καταφέρουμε ποτέ να ανταγωνιστούμε χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Να ανοίξει η κάνουλα των τραπεζών

Τέλος, όσον αφορά στην άποψη της κοινής γνώμης απέναντι στη στάση που πρέπει να κρατήσουν οι τράπεζες τη δεδομένη στιγμή, επικρατεί η άποψη με ποσοστό (32,8%) ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις. Συγχρόνως όμως η πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό της τάξεως του 42%, πιστεύει πως οι τράπεζες πρέπει να χαρίσουν τα δάνεια στους (υπέρ) χρεωμένους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Να δοθούν νέα δάνεια στους πολίτες από τις τράπεζες επιθυμεί το 21,4%.

Η παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2-6 Ιουνίου του 2014.

Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 956 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2011.

Του Μπάμπη Σαββίδη

Σχόλια