Ειδήσεις

Ηλεκτρονικό ψήφισμα κατά της εξουδετέρωσης των χημικών

"Σταματήστε τώρα την υδρόλυση των χημικών του πολέμου στη Μεσόγειο" είναι ο τίτλος δημοσιεύματος που έχει αναρτήσει το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό κίνημα πολιτών στο διαδίκτυο, Αvaaz.org. Σε αυτό δημοσιεύεται ψηφίσματα πολιτών που έχει φτάσει τους 4.844 υπογραφές με αποδεκτές μεταξύ άλλων τον ΟΗΕ, τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα όμως και προέδρους και πρωθυπουργούς χωρών.

Οι διαμαρτυρόμενοι απαιτούν να σταματήσει τώρα η διαδικασία της καταστροφής των χημικών στη Μεσόγειο, καθώς όπως τονίζουν: «Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, για τους ανθρώπους και την οικονομία, καθώς η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα με πολύ αργό ρυθμό ανανέωσης υδάτων. Μια τέτοια ενέργεια δεν σέβεται τις τοπικές κοινωνίες τις Μεσογείου, τις διεθνείς συνθήκες και τα πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα και θαλάσσια είδη που βρίσκονται στην περιοχή».

Συγκεκριμένα η επιστολή με τις χιλιάδες υπογραφές αναφέρει:

«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Στις 27 Απρίλη αρχίζει η καταστροφή περίπου 800 τόνων χημικών όπλων από τους 1400 τόνους που πούλησαν στη Συρία οι Βιομηχανίες του Πολέμου. Η διαδικασία καταστροφής, με τη μέθοδο της υδρόλυσης, σχεδιάζεται να λάβει χώρα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Κρήτης, Λιβύης, Ιταλίας και Μάλτας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το επικίνδυνο πείραμα θα γίνει πρώτη φορά στη θάλασσα, καθώς οι υποψήφιες χώρες, Αλβανία, Βέλγιο, Νορβηγία κ.ά., παρά τα ισχυρά αντισταθμιστικά οφέλη που τους δόθηκαν, αρνήθηκαν την καταστροφή των όπλων στο έδαφός τους.

Η μεταφορά και καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στην Μεσόγειο προσκρούει στους περιορισμούς που θέτουν η διεθνής Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS 1982) καθώς και η Συνθήκη του Λονδίνου για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από την απόρριψη αποβλήτων (LC 1972), που έχουν υιοθετηθεί για να προστατεύσουν το θαλάσσιο περιβάλλον και για να θέσουν κριτήρια για τη μεταφορά και απόρριψη τοξικών φορτίων.

Ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ήδη εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου της υδρόλυσης για να εξουδετερώσει χημικά όπως το Σαρίν, το αέριο μουστάρδας και το θειάφι, ενώ τα κατάλοιπα-υπολείμματα αυτής της διαδικασίας είναι τοξικά απόβλητα. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, για τους ανθρώπους και την οικονομία, καθώς η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα με πολύ αργό ρυθμό ανανέωσης υδάτων. Μια τέτοια ενέργεια δεν σέβεται τις τοπικές κοινωνίες τις Μεσογείου, τις διεθνείς συνθήκες και τα πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα και θαλάσσια είδη που βρίσκονται στην περιοχή.

Ο τόπος και ο τρόπος που έχουν επιλεχθεί για την καταστροφή των χημικών όπλων αποκαλύπτουν για μία ακόμη φορά το ρόλο που επιφυλάσσουν στον παγκόσμιο Νότο οι ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες και οι ντόπιοι εταίροι τους. Ο χώρος αυτός έχει επιλεγεί για να συντηρεί την Οικονομία του Πολέμου μέσω τεχνητών οικονομικών και πολεμικών συγκρούσεων· ως σκουπιδότοπος των επικίνδυνων καταλοίπων της «ανάπτυξης»· ως τόπος όπου η ζωή δεν έχει αξία.

Δεν δεχόμαστε το ρόλο που μας επιφυλάσσουν.

ΚΑΝΕΝΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ».

Προς τους:

ΟΗΕ, Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Κυβερνώντες Διοικητές Αγίου Μαρίνου, Πρωθυπουργό της Κροατίας, Πρωθυπουργό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Πρωθυπουργό Σερβίας-Μαυροβουνίου, Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Πρόεδρο της Κύπρου, Πρόεδρο της Συρίας, Πρόεδρο του Λιβάνου, Πρόεδρο του Ισραήλ, Πρόεδρο της Παλαιστίνης, Πρόεδρο της Αιγύπτου, Πρόεδρο της Λιβύης, Πρόεδρο της Τυνησίας, Πρόεδρο της Αλγερίας, Πρωθυπουργό του Μαρόκου, Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πρωθυπουργό της Γαλλίας, Κρατικό Υπουργό του Μονακό, Πρωθυπουργό της Μάλτας

*****************************************

(English)

To:

United Nations,

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),

European Parliament,

the Prime Minister of Greece; the Prime Minister of Albania; the Prime Minister of Italy; the Head of the Vatican State; the Captains Regent of San Marino; the Prime Minister of Croatia; the Prime Minister of Bosnia and Herzegovina; the Prime Minister of Slovenia; the Prime Minister of Serbia and Montenegro; the Prime Minister of Turkey; the President of Cyprus; the President of Syria; the President of Lebanon; the President of Israel; the President of Palestine; the President of Egypt; the President of Libya; the President of Tunisia; the President of Algeria; the Prime Minister of Morocco; the Prime Minister of Spain; the Prime Minister of France; the Minister of State of Monaco; the Prime Minister of Malta,

STOP NOW THE HYDROLYSIS OF WARFARE CHEMICALS IN THE MEDITERRANEAN

On April 27 2014, is scheduled to start the destruction of 100 tonnes of chemical weapons of the 1400 tonnes that were sold to Syria by the War Industries. The decommissioning process, with the method of hydrolysis, is scheduled to take place in international waters between Crete (Greece), Libya, Italy and Malta, under the auspices of the UN, NATO and the European Union. This dangerous experiment will occur for the first time at sea, as the candidate countries, Albania, Belgium, Norway, etc., refused the destruction of these weapons on their territory, despite the strong countervailing benefits that they were offered.

The transport and destruction of Syria's chemical weapons in the Mediterranean Sea violates the limitations laid down by the United Nations "Convention on the Law of the Sea" (UNCLOS 1982;http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf) and the "London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter" (LC 1972; http://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_lc.pdf), which have been adopted to protect the marine environment and to set up criteria for the transportation and dumping of toxic waste.

Scientists from Greece and Israel have already expressed serious concerns over the effectiveness of the method of hydrolysis to neutralise chemicals, such as sarin, mustard gas and VX (nerve gas), while the residues of this process are toxic waste. The consequences will be devastating for the marine and coastal ecosystems, for the people and the economy, as the Mediterranean is a closed sea with very slow water-renewal. Such an action does not respect the local communities of the Mediterranean, disregards the international treaties, and places at risk the highly sensitive ecosystems and marine species that live in the area.

The place and the way chosen for the destruction of the chemical weapons reveals once again the role that is determined for the Global South by the powerful capitalist economies and their local partners. This area has been selected to maintain the Warfare Economy through artificial economic and military conflicts; as the dumping site for the hazardous wastes of "development"; as a place where life has no value.

We do not accept the role they have assigned for us.

NO GEOPOLITICAL GAMES ON THE MEDITERRANEAN PEOPLE'S EXPENSE

WE DEMAND THAT YOU STOP NOW THE DESTRUCTION PROCESS OF CHEMICALS IN THE MEDITERRANEAN

*********************************************

(Italiano)

Verso:

Le Nazione Unite; L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC); Il Parlamento dell' Unione Europea; il Primo Ministro della Grecia; il Primo Ministro di Albania; Il Presidente del Consiglio italiano; lo Stato del Vaticano; I Capitani Reggenti di San Marino; il Primo Ministro della Croazia; il Primo Ministro della Bosnia-Erzegovina; Il Primo Ministro della Slovenia; il Primo Ministro della Serbia e Montenegro; il Primo Ministro della Turchia; il Presidente di Cipro; il Presidente della Siria; il Presidente del Libano; il Presidente d' Israele; il Presidente della Palestina; il Presidente d' Egitto; il Presidente della Libia; il Presidente della Tunisia; il Presidente dell' Algeria; il Primo Ministro del Marocco; il Primo Ministro della Spagna; il Primo Ministro di Francia; il Primo Ministro di Malta.

Fermate oggi l'idrolisi della armi chimiche di guerra nel Mediterraneo

Il 27 aprile inizia la distruzione di circa 1000 tonnelate di armi chimiche delle 1400 tonnelate vendute alla Siria da diverse fabbriche di armi. Il processo di distruzione con il metodo dell idrolisi avverra nelle acque internazionali tra Creta (Grecia), Libia, Italia e Malta, patrocinato dalle Nazioni Unite, la NATO e il Parlamento dell' Unione Europea. Questo esperimento molto pericoloso si svolgera in mare aperto per la prima volta, in acque internazionali dal momento che nessuno dei paesi candidati accetta la distruzione delle armi nel suo territorio , nonostante i lauti risarcimenti offerti a tal scopo .

Il trasporto e la distruzione di armi chimiche della Siria nel Mediterraneo viola le limitazioni previste dalla "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare" (UNCLOS, 1982) e la "Convenzione di Londra sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze" (LC 1972), che sono state adottate per proteggere l' ambiente marino e per regolamentare il trasporto e scarico di rifiuti tossici.

Esperti e scienziati provenienti dalla Grecia e Israele hanno gia espresso serie preoccupazioni circa l'efficacia del metodo di idrolisi per neutralizzare agenti chimici come il Sarin, gas mostarda e zolfo (gas nervino), mentrei residui di questo processo diventeranno rifiuti tossici. Le conseguenze saranno devastanti per gli ecosistemi marini e costieri, per i popoli e per l'economia, poiche il Mediterraneo e un mare chiuso con un tasso di rinnovamento delle acque piuttosto lento. Tale azione non rispetta le comunita locali del Mediterraneo, le convenzioni internazionali e gli ecosistemi e specie marine molto importanti presenti in questa zona.

Il luogo e il modo in cui hanno scelto per la distruzione delle armi chimiche rivela ancora una volta il ruolo che viene determinato per il Sud Globale de parte delle potenti economie capitaliste e dei loro collaboratori locali. Questa zona e stata scelta per mantenere l' economia della Guerra attraverso conflitti economici e militari artificiali; come discarica per i rifiuti pericolosi di "sviluppo", come un luogo dove la vita non ha alcun valore.

Non accettiamo il ruolo che ci hanno assegnato !!! .

NESSUNO GIOCO GEOPOLITICO ALLE SPALLE DEI POPOLI DEL MEDITERRANEO!!!

CHIEDIAMO CHE SI SMELTE SMETTA ORA IL PROCESSO DI DISTRUZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE NEL MEDITERRANEO

**************************************************

(Deutsch)

An: Die Vereinten Nationen, die Organisation fur das Verbot chemischer Waffen ( OPCW ), das Europaische Parlament , den Ministerprasident von Griechenland, den Ministerprasident von Albanien, den Ministerprasident von Italien , den Ministerprasident von Kroatien, den Ministerprasident von Bosnien- Herzegowina, den Ministerprasident von Slowenien, den Ministerprasident von Serbien-Montenegro, den Ministerprasident der Turkei, den Prasident von Zypern, den Prasident von Syrien, den Prasident des Libanon, den Prasident von Israel, den Prasident der des Palastina Staates, den Prasident von Agypten, den Prasident Lybien, den Prasident von Tunesien, den Prasident von Algerien, den Premierminister von Marokko , den Ministerprasident von Spanien, den Prasident von Frankreich, den Ministerprasident von Malta

STOPPEN SIE JETZT DIE HYDROLYSE DER KRIEGSCHEMIEKALIEN IM MITTELMEER

Am 27. April wird die Vernichtung von rund 1000, von den 1.400, Tonnen chemischen Waffen, die die Kriegsindustrie an Syrien verkauft hat, geplant. Der Zerstorungsprozess, durch das Hydrolyse-Verfahren, wird in internationalen Gewassern zwischen Kreta, Libyen, Italien und Malta und unter der Schirmherrschaft der UNO, der NATO und der Europaischen Union durchgefuhrt. Dieses gefahrliche Experiment findet zum ersten Mal auf See statt, weil mogliche Kandidatenstaaten wie Albanien, Belgien, Norwegen usw, trotz machtig angebotenen Ausgleichungen, die Zerstorung der Chemiewaffen auf ihrem Staatsgebiet verweigern.

Die Abtransportierung und Vernichtung von syrischen C-Waffen im Mittelmeer trifft gegen das Internationale Seerechtsubereinskommen (1972) und dem Internationalen Ubereinkommen zur Verhutung der Meeresverschmutzung durch das Versenken von Abfallen und anderen Stoffen (London 1982), die zum Schutz der Meeresumwelt erlassen wurden und die Kriterien fur den Transport und die Ablagerung von toxischer Fracht gestellt haben.

Wissenschaftler aus Griechenland und Israel haben bereits ernsthafte Bedenken uber die Wirksamkeit des sogenannten Hydrolyse -Verfahrens Chemikalien wie Sarin, Senfgas und Schwefel zu neutralisieren, wahrend aber die Reste - Abfall dieses Prozesses Giftmull sind. Die Folgen werden verheerend sein fur das Mittelmeer und die Kustenokosysteme, fur die Menschen und die Wirtschaft, weil das Mittelmeer ein geschlossenes Meer ist mit einem sehr langsamen Prozess der Wassererneuerung. So eine Tat respektiert weder die lokalen Gemeinschaften des Mittelmeeres und die internationalen Ubereinkommen noch die sehr empfindlichen Okosysteme und Meerestiere, die sich in dieser Region befinden.

Der Ort und die Art, die fur die Vernichtung von C-Waffen gewahlt wurden, zeigen wieder einmal welche Rolle die machtigen kapitalistischen Wirtschaften und ihre lokalen Partner dem globalen Suden zugeordnet haben. Dieses Gebiet wurde ausgewahlt, um die Kriegswirtschaft zu unterhalten, durch kunstliche Wirtschafts- und Kriegskonflikte• als Mullplatz von gefahrlichem Restabfall der «Entwicklung» • als ein Ort, wo das Leben hat keinen Wert hat.

Wir nehmen die Rolle, die sie von uns erwarten, nicht an.

KEIN GEOPOLITISCHES SPIEL AUF DEN SCHULTERN DER MITTELMEERVOLKER

WIR FORDERN DAS AUFHOREN DES ZERSTORUNGSPROZESSES DER CHEMIKALIEN IM MITTELMEES

*************************************************

(Francais)

Pour: l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) , le Parlement europeen , le Premier ministre de la Grece , le Premier ministre de l'Albanie, le Premier ministre de l'Italie , le Premier Ministre de la Croatie , le Premier ministre de la Bosnie - Herzegovine , le Premier ministre de la Slovenie , le Premier ministre de la Serbie - Montenegro , le Premier ministre turc , le president de Chypre , le president de la Syrie , le president du Liban , le president d'Israel , le president de la Palestine , le president de l'Egypte , le president de la Lybie, le President de la Tunisie , le President de l'Algerie , le Premier ministre du Maroc , le Premier ministre de l'Espagne , le president francais , le Premier ministre de Malte

ARRETER MAINTENANT L'HDROLYSE DE PRODUITS CHIMIQUES DE LA GUERRE EN MEDITERRANEE

Le 27 Avril est la date prevue de la destruction de quelque 1000 tonnes d'armes chimiques, d'une totalite de 1400 tonnes, vendues par les Industries de guerre en Syrie. Le processus de destruction (neutralisation) par hydrolyse, doit avoir lieu dans les eaux internationales entre la Crete, la Libye, l'Italie et Malte, sous l'egide de l'ONU, de l'OTAN et de l'Union europeenne. Cette experience dangereuse se produira pour la premiere fois en mer, etant donne que les pays candidats comme l'Albanie, la Belgique, la Norvege et autres, en depit de forts avantages compensatoires qui leur sont donnes, ont refuse de detruire les armes chimiques sur leur territoire.

Le transfert et la destruction des armes chimiques syriennes en Mediterranee, sont en conflit avec les limitations imposees par le Traite international sur le droit de la mer (UNCLOS 1982) et le Traite de Londres pour la prevention de la pollution des mers resultant de l'immersion de dechets (LC 1972), adoptes pour proteger l'environnement marin et pour fixer des criteres pour le transport et le deversement de la cargaison toxique.

Des scientifiques grecs et israeliens sont profondement inquiets quant a l'efficacite du processus d'hydrolyse pour neutraliser les produits chimiques tels que le sarin, le gaz moutarde et le soufre, tandis que les residus de ce processus sont des dechets toxiques. Les consequences seraient devastatrices pour les ecosystemes marins et cotiers, l'homme et l'economie car la Mediterranee est une mer fermee avec un renouvellement des eaux extremement lent. Un tel processus ne respecte pas les communautes locales de la Mediterranee, les traites internationaux, les ecosystemes tres sensibles et les especes marines de la region.

L'endroit et la facon choisis pour la destruction des armes chimiques, revelent une fois de plus le role que les economies capitalistes puissantes et leurs partenaires locaux reservent partout dans les pays du Sud. Cette zone en Mediterranee a ete determinee pour bien maintenir l'economie de guerre via de faux problemes economiques et des conflits artificiels ; comme un depotoir de dechets dangereux de «developpement» ; comme un lieu ou la vie n'a pas de valeur. Nous n'acceptons pas le role qu'ils nous reservent.

AUCUN JEU GEOPOLITIQUE SUR LE DOS DES PEUPLES DE LA MEDITERRANEE.

NOUS EXIGEONS D'ARRETER IMMEDIATEMENT LE PROCESSUS DE DESTRUCTION DES PRODUITS CHIMIQUES DANS LA MEDITERRANEE

**************************************************

(castellano)

Dirigido a: la ONU; la Organizacion para la Prohibicion de las Armas Quimicas; Parlamento de la Union Europea; Primer Ministro de Grecia; Primer Ministro de Albania; Primer Ministro de Italia; Capitanes Regentes de San Marino; Primer Ministro de Croacia; Primer Ministro de Bosnia-Herzegoniva; Primer Ministro de Eslovenia; Primer Ministro de Serbia y Montenegro; Primer Ministro de Turquia; Presidente de Chipre; Presidente de Siria; Presidente de Libano; Presidente de Israel; Presidente de Palestina; Presidente de Egipto; Presidente de Libia; Presidente de Tunez; Presidente de Argelia; Primer Ministro de Marruecos; Primer Ministro de Espana; Primer Ministro de Francia; Ministro de Estado de Monaco; Primer Ministro de Malta

PAREN HOY LA HIDROLISIS DE LOS QUIMICOS DE LA GUERRA EN EL MEDITERRANEO

El 27 de Abril comienza la destruccion de aproximadamente 1000 toneladas de armas quimicas de las 1400 toneladas que vendieron a Siria las Fabricas de la Guerra. El proceso de destruccion con el metodo de hidrolisis se planea llevarse a cabo en aguas internacionales entre Creta (Grecia), Libia, Italia y Malta, patrocinado por la ONU, la OTAN y el Parlamento de la Union Europea. Este experimento de alto peligro va a tomar lugar en el mar por primera vez, ya que ninguno de los paises candidatos aceptaron la destruccion de las armas en su terreno a pesar de las compensaciones ofertadas.

El transporte y la destruccion al Mediterraneo de las armas quimicas de Siria no cumple las restricciones puestas por la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982, UNCLOS) y el Convenio de Londres sobre la prevencion de la contaminacion del mar por vertimiento de desechos y otras materias (1972); que se han aprobado para la proteccion del medio abiente maritimo y para poner criterio al transporte y el vertimiento de cargas toxicas.

Cientificos y expertos en Grecia e Israel han expresado sus preocupaciones sobre la eficacia del metodo de hidrolisis para la neutralizacion de sustancias quimicas, como el Sarin, el gas mostaza y el azufre, pues los restos de este proceso son residuos toxicos. Las consecuencias seran catastroficas para los ecosistemas maritimos y costeros, para los seres humanos y la economia, dado que el Mediterraneo es un mar semi-cerrado con muy lento ritmo de renovacion de agua. Por ende, dicho acto no respeta las sociedades locales, los convenios internacionales y los altamente sensibles ecosistemas y especies maritimas que existen en la region.

El area y el modo que han elegido para la neutralizacion de las armas quimicas revela, una vez mas, el papel que han reservado para el lado "Sur mundial" las economias capitalistas poderosas y sus socios locales: esta region se ha elegido para conservar la Economia de la Guerra a travez de enfrentamientos artificiales economicos y belicos; como vertedero de los residuos peligrosos del "desarrollo"; y como el lugar donde la vida no tiene ningun valor.

?No aceptamos el papel que han reservado para nosotr@s!

ALTO A LOS JUEGOS GEOPOLITICOS SOBRE LAS ESPALDAS DE LOS PUEBLOS DEL MEDITERRANEO

DEMANDAMOS EL PARO HOY DEL PROCESO DE LA DESTRUCCION DE LOS QUIMICOS EN EL MEDITERRANEO

Σχόλια