Ειδήσεις

"Αεροφωτογραφίες για την προστασία του περιβάλλοντος"

Την επίσπευση της εισαγωγής αεροφωτογραφιών, για όλη την επικράτεια, στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να επαληθευτεί η πρόθεση του νόμου "περί αυθαιρέτων κατασκευών - ν. 4178/2014" και τη δημιουργία αφετηρίας, για την προστασία του Περιβάλλοντος, ζητά με ερώτηση του ο βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης.

Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του προβλήματος που έχει διογκωθεί τα τελευταία έτη, αναφορικά με τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί οριστικά. Για να είναι αυτό εφικτό, απαιτείται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που θα αποδεικνύουν το χρόνο κατασκευής της αυθαίρετης κατασκευής, με βάση τα όσα έχουν οριστεί από το άρθρο 7 του νόμου 4178/2014. Συνεπώς η ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, όπως ορίζεται και χρονικά από το νόμο, είναι να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό την πληροφοριακή βάση δεδομένων σύμφωνα με τη φιλοσοφία για τη θεραπεία της χρόνιας αυτής παθογένειας των αυθαίρετων κατασκευών. Με την επίλυση του ζητήματος θα μειωθούν τυχόν καθυστερήσεις, προστριβές και αβεβαιότητες μεταξύ ενδιαφερομένων μερών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον υπουργό ΥΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη

Θέμα: Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών.

"Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Με το ν. 4178/2013 επιχειρείται να θεραπευτεί η χρόνια παθογένεια της χώρας μας αναφορικά με την αυθαίρετη δόμηση. Η δημιουργία μιας αφετηρίας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την εφαρμογή του νόμου με την καταγραφή, αν είναι δυνατόν, όλων των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεως θα περιορίσει την αυθαίρετη δόμηση και θα επιλύσει τα μέχρι σήμερα άλυτα κοινωνικά και επιχειρηματικά προβλήματα.

Στο ν. 4178/2013 υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου πριν την 28.07.2011. Ωστόσο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, με βάση το άρθρο 7 παρ. 2, περί αποδείξεως του χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα εισήγαγε στο πληροφοριακό σύστημα για όλη την επικράτεια αεροφωτογραφίες από τις οποίες αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής της αυθαίρετης κατασκευής.

Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Επειδή αυτή η διάταξη έχει βασικό ρόλο στη φιλοσοφία του νόμου και μειώνει τις καθυστερήσεις, τις αβεβαιότητες και τις προστριβές μεταξύ ενδιαφερομένων,

Ερωτάσθε κύριε υπουργέ:

Πότε αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα διαπιστωθεί η έναρξη της εφαρμογής των παραπάνω αεροφωτογραφιών για την Περ. Κρήτης μειώνοντας το κόστος, την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις;».

Σχόλια