Ειδήσεις

Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από την ΑΝΕΚ

Mε στόχο να παραδίδει ετησίως 80 τόνους πετρελαιοειδών αποβλήτων από τα πλοία της η ΑΝΕΚ συμμετέχει με δυο ακόμα εταιρείες στο πρόγραμμα "Ελίνα", η πορεία του οποίου παρουσιάστηκε στα Χανιά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ευρωπαϊκό και αφορά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης μεθόδου διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που παράγονται σε πλοία και βιομηχανίες στην Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη δράση, εκτός από την ΑΝΕΚ, συμμετέχουν η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η εταιρεία Cyclon.

Ο πρόεδρος της ΑΝΕΚ Γιώργος Κατσανεβάκης αναφερόμενος στη συμμετοχή της ΑΝΕΚ στο πρόγραμμα επισήμανε ότι στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών της και να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως μάλιστα είπε, η ΑΝΕΚ συμμετέχει σε 6 προγράμματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Στην εφαρμογή του προγράμματος "Ελίνα" από την ΑΝΕΚ αναφέρθηκε και ο χημικός μηχανικός Μιχάλης Παχνός, επισημαίνοντας ότι ήδη σε δύο πλοία της εταιρείας γίνεται διαχωρισμός μέσα στο μηχανοστάσιο των πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων από άλλα απόβλητα τα οποία στους σταθμούς υποδοχής παραδίδονται χωριστά.

Το πρόγραμμα άρχισε το 2011 και ολοκληρώνεται το 2014 με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Στόχος είναι να επεκταθεί και σε άλλα πλοία της εταιρείας. Το έργο "Ελίνα" χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς έχει ως βασικό του στοιχείο την προστασία του περιβάλλοντος και μάλιστα με τρόπο που οικονομικά να εξυπηρετεί και τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τον κ. Παχνό, ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή διευκολύνει την ανακύκλωση. Στην ημερίδα ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Φίλλιπος Κυρκίτσος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η ποσότητα των πετρελαιοειδών καταλοίπων που παράγονται ετησίως στην Ελλάδα υπολογίζονται στις 200 χιλιάδες τόνους. Από τις ποσότητες αυτές οι περίπου 170-180 χιλιάδες τόνοι αφορούν τη ναυτιλία και η υπόλοιπη ποσότητα από βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη στεριά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα κατάλοιπα συγκεντρώνονται και μετά από επεξεργασία καταλήγουν στους τελικούς αποδέκτες που είναι διυλιστήρια αλλά και διυλιστήρια για ορυκτέλαια.

Μέσω του προγράμματος "Ελίνα" δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των αποβλήτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσω του προγράμματος καταγράφονται οι ποσότητες των πετρελαιοειδών καταλοίπων, ανιχνεύεται η ποιότητά τους και εξετάζονται τρόποι της καλύτερης διαχείρισης και διαχωρισμού τους στην πηγή.

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται πιλοτικά και ένα πρόγραμμα διαχωρισμού σε δύο από τα πλοία του στόλου της ΑΝΕΚ ώστε να αποδειχθεί ότι τεχνικά γίνεται αυτός ο διαχωρισμός.

Στην ημερίδα των Χανίων εξετάστηκαν και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διαδικασιών και νομοθετικό ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε στην ημερίδα, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Cyclon συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Μare" μέσα από το οποίο γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία μιας πιλοτικής υποδομής η οποία θα κάνει την επεξεργασία των πετρελαιοειδών καταλοίπων με μια καλύτερη τεχνολογία από αυτή που σήμερα εφαρμόζεται, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα να είναι πολύ θετικά.

Στόχος είναι με τον καλύτερο διαχωρισμό να προστατευτεί καλύτερα το περιβάλλον και να μειωθεί το κόστος διαχείρισης με άμεσο αντίκτυπο σε μείωση του κόστους για επιβάτες και επιχειρήσεις.

Όπως μάλιστα επισημάνθηκε κατά την ημερίδα των Χανίων, για την πορεία και των δύο προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον ζητώντας μάλιστα τη δημοσιοποίησή τους και σε άλλες χώρες.

Εκ μέρους, τέλος, της Cyclon ο κ Χριστόδουλος Καραβασίλης αναφέρθηκε στις πηγές, τη χημική σύσταση και τις υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης πετρελαιοειδών στη χώρα μας.

Σχόλια