Ειδήσεις

Οικογενειάρχης έσωσε την περιουσία του

Πίστεψε στην συμβουλευτική, αλλά και ακολούθησε πλήρως τις οδηγίες της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δανειολήπτης γυμναστής το επάγγελμα, κάτοικος Τυμπακίου Κρήτης, που με την ημερομηνία 17-6-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μοιρών Ηρακλείου, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, έσωσε και το γυμναστήριο του, καθώς και όλη του την περιουσία, μα προ πάντων έπεισε το Δικαστήριο ότι η γυμναστική δραστηριότητα στο ιδιόκτητο γυμναστήριό του, χωρίς απασχόληση υπαλληλικού προσωπικού είναι απασχόληση ελευθέρου επαγγελματία και δεν έχει να κάνει με την προσδίδουσα σε αυτόν από την πιστώτρια Τράπεζα, Εμπορική ιδιότητα.   

Ειδικότερα, επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω επαγγελματίας δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται για έγγαμο καταναλωτή 40 ετών, πατέρα δύο ανηλίκων τέκνων, με σύζυγο μικροέμπορο λαχανικών, ο οποίος είναι χρεωμένος σε μία   Τράπεζα, αλλά με τρις συμβάσεις δανείων, συνολικής οφειλής 464.336,61 ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι:

α) 50% συνιδιοκτησία 115,00 τ.μ. κύρια κατοικία

β) Κτίσμα ισογείου 158 ,00 τ.μ. επαγγελματική στέγη του ίδιου (γυμναστήριο).

γ) Κτίσμα υπογείου 125.00 τ.μ.

β) Ι.Χ. επιβατικό όχημα χαμηλής εμπορικής αξίας

Για τη σύζυγο: Διαθέτει

α) αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα,

β) Ι.Χ επιβατικό όχημα χαμηλής εμπορικής αξίας

Το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  δανειολήπτης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

α) Δέχεται την αίτηση.

β) Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του δανειολήπτη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

β) Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής  κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντος προσωρινά για τρία έτη ήτοι μέχρι στις 28-03-2017, με τον όρο να τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα απόφαση.

γ) Υποχρεώνει τον αιτούντα να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 600,00 ευρώ, προς τις πιστώτριες Τράπεζες, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως, που ημερομηνία εκδίκασης έχει οριστεί στις 28-03-2017.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η οποία διαχειρίστηκε ως αρμόδια μεσολαβούσα Αρχή, την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της η απόφαση αυτή θεωρείται υπέρβαση, όχι γιατί προφανώς, το Δικαστήριο των Μοιρών Ηρακλείου, υπερέβη της κείμενης νομοθεσίας, αλλά το ότι η συνεργάτης δικηγόρος της Ένωσης κ. Μαρία Δαριβιανάκη με την επιστημονική της δεξιότητα, "κατάφερε" να πείσει το Ειρηνοδικείο, ότι ο επαγγελματίας γυμναστής, δεν ενέχει εμπορική ιδιότητα, καθώς με σωματική του καταπόνηση, παρέχει τις υπηρεσίες του και επομένως έχοντας την ιδιότητα του φυσικού προσώπου δικαιωματικά, εντάσσεται στις ευνοϊκές διατάξεις του Νόμου 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4161/2013 μεταγενέστερα.

Τέλος, ως αρμόδια και πιστοποιημένη εθνική Ένωση, τονίζουμε ότι ο Νόμος Κατσέλη υφίσταται, (δεν έχει καταργηθεί) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τους μικροεμπόρους που ελεύθερα μπορούν να κάνουν χρήση, ρυθμίζοντας ιδιωτικά χρέη και χρέη προς Τράπεζες και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις "κουρεύοντας" αυτά.

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ. 2821092306, 2821092666 και 2842020140.

Σχόλια