Ειδήσεις

Δεν έχει τέλος η "κατηφόρα" στην οικοδομή στο Ηράκλειο

Νέα δυσοίωνα μηνύματα για τον κλάδο της οικοδομής στο Ηράκλειο, καθώς σύμφωνα με στοιχεία από την πολεοδομία ηρακλείου η συνολική μείωση του αριθμού των αδειών δόμησης Α' εξαμήνου της πενταετίας 2009 -2014 άγγιξε σε ποσοστό το 75% καθώς από τις 536 άδειες που εκδόθηκαν το 2009, το 2014 εκδόθηκαν μόλις 124.

Επίσης σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία η μείωση του αριθμού των  αδειών δόμησης είναι συνεχής μετά το 2009. Η μείωση είναι μικρή το 2012, επειδή από την 1η Μαρτίου του έτους αυτού ίσχυσε νέος τρόπος έκδοσης αδειών και μηχανικοί και ιδιοκτήτες έσπευσαν να εκδώσουν άδειες με το παλιό καθεστώς.

Πολλές από τις άδειες δόμησης έχουν μικρό προϋπολογισμό όπως π.χ. ανακαίνιση όψεων ενός κτιρίου, όμως μεταξύ αυτών υπάρχουν ορισμένες με σημαντικό αντικείμενο όπως ανακαινίσεις ή επεκτάσεις ξενοδοχείων. Πρόσφατα έχουν κατατεθεί προς έλεγχο οι αιτήσεις για την ανέγερση τεσσάρων πολυόροφων πολυκατοικιών εντός Ηρακλείου.                                                                      

Ενώ όπως έγινε γνωστό η  δημοτική αρχή επιδιώκει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για έκδοση νέων αδειών και τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας με τα έργα που εκτελεί και την προώθηση των διαδικασιών για την  ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΩΝ  2009 - 2014         

ΕΤΟΣ

20092010ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

238

298

536

258

248

506

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

-30

-5,6%

2011

2012

2013

2014

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

242

226

150

124

-264

-16

-76

-26

-52,2%

-6,6%

-33,6%

-17,3%

Σχόλια