Ειδήσεις

Βελτίωση δρόμων στο δήμο Μινώα

Άλλο ένα έργο βελτίωσης των υποδομών οδοποιίας ξεκινά να υλοποιεί η δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας. Πρόκειται για το έργο της βελτίωσης-ασφαλτόστρωσης των οδών Θραψανού-Ευαγγελισμού και Αρχαγγέλου-Ευαγγελισμού, για το οποίο ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης υπέγραψε σήμερα σχετική σύμβαση, προϋπολογισμού μελέτης 800.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ουσιαστικά αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης "Βελτίωση υφισταμένης οδού Καστελίου-Θραψανού του δήμου Μινώα Πεδιάδας", ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης της οποίας ανέρχεται στις1.300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, σκοπός του παρόντος έργου είναι η βελτίωση τμήματος μήκους περίπου 2,5 χλμ. εκτός ορίων οικισμών του επαρχιακού δρόμου Θραψανού-Ευαγγελισμού-Αρχάγγελου, ο οποίος παρουσιάζει πολλά προβλήματα και αρκετό φόρτο κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν πλήρεις εργασίες οδοποιίας επί του υπάρχοντος δρόμου και πιο συγκεκριμένα μελέτες, χωματουργικά, οδοστρωσία, τεχνικά, ασφαλτικά, καθώς και έργα σήμανσης και ασφάλειας. Οι μελέτες που πρέπει να παραδώσει ο ανάδοχος αφορούν συνολικά στα παρακάτω τμήματα (συνολικού μήκους 4,55 χλμ.):

- Καρδουλιανό (Καστέλι)-Αρχάγγελος, μήκους 0,7 χλμ.

- Αρχάγγελος-Ευαγγελισμός, μήκους 1,85 χλμ.

- Ευαγγελισμός-Θραψανό, μήκους 2,0 χλμ.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής και δοκιμών του έργου είναι δώδεκα μήνες, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2015.

Σχόλια