Ειδήσεις

Άρθρο παρέμβαση για την ανεργία στην Κρήτη του Σ.Τσόκα

«Η Πρωτομαγιά είναι αφιερωμένη στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μία τέτοια ημέρα πρέπει να αξιολογήσουμε αυστηρά τι κάνουμε για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Η ανεργία στερεί από τους πολίτες τις δυνατότητες για μία αξιοπρεπή ζωή και τελικά υποβαθμίζει και την ποιότητα της δημοκρατίας. Γιατί σε καμία δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ανεκτό ένα τμήμα των πολιτών να βιώνει τη φτώχεια και την κοινωνική αδικία.

Τα δεδομένα είναι σκληρά και δεν χωρούν καμία αμφιβολία: πάνω από 26,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (ή 11% του συνολικού πληθυσμού) είναι άνεργοι. Η δε ανεργία των νέων "τρέχει" με διπλάσιους ρυθμούς. Για τις χώρες που πλήττονται χειρότερα από την κρίση τα ποσοστά είναι πρωτόγνωρα. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ισπανία, η ανεργία αγγίζει το 27% και στους νέους το 60%. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να εκπληρώσει έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς της, την απασχόληση και την ευημερία που εξασφάλισε επί δεκαετίες για τους Ευρωπαίους;

Πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η Στρατηγική της Λισσαβώνας το 2000 για "καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας" έως το 2010 πέτυχε πολύ λίγα. Η προσπάθεια όμως συνεχίζεται.

Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 της ΕΕ, η οποία θεμελιώνει την ανάπτυξη στο τρίπτυχο έξυπνη ανάπτυξη (μία οικονομία που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία), βιώσιμη ανάπτυξη (αποτελεσματική χρήση των πόρων, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία), ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (οικονομία με υψηλό ποσοστό απασχόλησης που εξασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή).

Στο ίδιο πνεύμα τον Ιούνιο 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε το "Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και τις Θέσεις Εργασίας". Το Σύμφωνο περιλαμβάνει σημαντικούς στόχους και χρηματοδοτικά εργαλεία για ζητήματα όπως η ρευστότητα στην αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η προώθηση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, η κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά και πάνω από 120 δις ευρώ για άμεσες ενέργειες.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους νέους, όπως η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, για την οποία έχουν δεσμευθεί πάνω από 6 δις ευρώ, αλλά έχει ελάχιστα αξιοποιηθεί, όπως ισχύει και με τους πόρους από το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση.

Ερχόμαστε, λοιπόν, στο ζήτημα των ευθυνών, αλλά και των προτάσεων, για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Το πρόβλημα αυτό είναι οπωσδήποτε αλληλένδετο με την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του χρέους και οι ενδείξεις είναι πλέον θετικές.

Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στην προσπάθεια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν υπάρχουν αυτόματες λύσεις, αλλά θα χρειαστεί η συνεργασία όλων και σε κάθε επίπεδο. Της κεντρικής διοίκησης, αλλά και των περιφερειών, των παραγωγικών φορέων της οικονομίας, αλλά και κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα συχνά δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Είναι επίσης γνωστό ότι καμία επένδυση δεν ευδοκιμεί εάν δεν στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια.

Στην Κρήτη υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις και αδυναμίες με ευθύνη της περιφερειακής διοίκησης την τελευταία τετραετία , οι οποίες στέρησαν από την τοπική οικονομία ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις. Ακόμη και σήμερα η Κρήτη δεν φαίνεται καλά προετοιμασμένη για να αξιοποιήσει με δυναμικό τρόπο όλες τις δυνατότητες του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εμείς έχουμε το κατάλληλο σχέδιο, την εμπειρία και τη βούληση να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις για να δρομολογηθούν όλες οι δράσεις και οι πόροι που θα φέρουν την ανάπτυξη στην Κρήτη. Με πολιτικές που θα δημιουργήσουν ωφέλεια για όλο το νησί, θα ενισχύσουν τις πιο αδύναμες περιοχές και κοινωνικές ομάδες και θα διασφαλίσουν τους πολύτιμους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.     

Το σχέδιό μας προβλέπει δράσεις για την κατάρτιση των νέων με νέες δεξιότητες και την πρόσβασή τους σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την υποστήριξη των δυναμικών μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και τη διασύνδεσή τους με την πραγματική οικονομία, με ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με ένα νέο στυλ περιφερειακής διοίκησης που αξιοποιεί στο έπακρο τις αρμοδιότητες και το ανθρώπινο προσωπικό, αλλά και αναδιαρθώνει όλες τις διοικητικές διαδικασίες για να επιτύχουμε τον εξορθολογισμό και τη μείωση του αδικαιολόγητου κόστους σε πόρους και χρόνο της διοίκησης».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια