Ειδήσεις

Μηνυτήρια αναφορά του Μ. Ντουκάκη προς το Υπ. Οικονομικών

Μηνυτήρια αναφορά του Μανούσου Ντουκάκη προς το Υπ. Οικονομικών

[13.06.2013]

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Μανούσου Ντουκάκη του Ιωάννη, ....................................................

ΚΑΤΑ
Παντός υπευθύνου, ενεχομένου ως αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού ή συνεργού στις πράξεις που αναφέρονται με την παρούσα και θα προκύψει από την ανάκριση.

---------------------------
Κύριε Εισαγγελεύ,
Η είσπραξη των εσόδων του Κράτους αποτελεί ανάγκη ύψιστης προτεραιότητας για την κάλυψη των δημοσίων δαπανών. Το Υπουργείο Οικονομικών δείχνει αμέλεια στην εκπλήρωση των καθηκόντων του λόγω του ότι η Εξουσία θεωρεί ότι έχει ατιμωρησία. Καθημερινά έχουμε παράβαση καθήκοντος και απιστία περί την υπηρεσία με συγκάλυψη οικονομικών εγκλημάτων.

Η οικονομική στενότητα και η απαισιοδοξία έχουν απλωθεί γύρω μας και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για ολιγωρία στην πιστή εφαρμογή των ψηφισθέντων φορολογικών νόμων.

Ουδείς από το Υπουργείο έχει απαντήσει στα ερωτήματά μου πότε θα βεβαιωθούν οι φόροι και βεβαίως πότε θα εισπραχθούν έστω κατά προσέγγιση, η συμπεριφορά δε των υπαλλήλων δείχνει ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει να μη βεβαιωθούν οι φόροι από το αν θα εισπραχθούν στις ημερομηνίες που προβλέπει ο νόμος.

Οι υπεύθυνοι εμφανίζονται απομονωμένοι και αποκομμένοι από τη βεβαίωση των φόρων, σαν να μυρίζει μπαρούτι η νόμιμη βεβαίωση των φόρων, ενώ συγχρόνως ετοιμάζονται να μειώσουν τους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και να επιβάλλουν νέους φόρους (φόρους στα αγροτεμάχια 3,2 δις ευρώ, προκαταβολή φόρου επομένου έτους 90% κλπ) ζημιώνοντας ουσιαστικά τους έντιμους φορολογουμένους, χωρίς φορολογική δικαιοσύνη και χρηστή Διοίκηση.

Όλοι οι πολίτες επιθυμούν το Κράτος να λειτουργεί σωστά και να ελέγχει τα πάντα και κυρίως οι έχοντες και κατέχοντες να πληρώνουν τους φόρους τους άμεσα. Διότι εάν οι φόροι δεν πληρώνονται σε ημερομηνίες που βοηθούν στην πληρωμή θα έχουμε φορολογουμένους σε αδυναμία πληρωμής π.χ. οι φόροι του έτους 2012 να μεταφερθούν στο έτος 2014 και δεν υπάρχει ταμειακή ρευστότητα πληρωμής. Είναι λογικό αν αυτοί οι πολίτες πιεστούν στην πληρωμή των φόρων από φοροοφειλέτες να γίνουν φοροαπατεώνες.

Η διασφάλιση της κοινωνικής  συνοχής απειλείται από το αίσθημα άδικης μεταχείρισης που έχει επικρατήσει στην Ελληνική κοινωνία σε σχέση με τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Το Ελληνικό Κράτος για μια ακόμη φορά δρα κατά παράβαση της θεμελιώδους  συνταγματικής αρχής του Κράτους Δικαίου. Είναι περισσότερο από προφανές ότι εάν οι διοικούντες επιθυμούσαν τη διάσωση της Χώρας δεν θα προέβαιναν σε ανόητες εξαγγελίες και αστυνομικά μέτρα, γιατί η έλλειψη οικονομικής αυτάρκειας οδηγεί σε εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις αυτές κλονίζουν την κοινωνική ειρήνη και την εθνική κυριαρχία. Ο κλονισμός της Εθνικής Κυριαρχίας προσβάλλει βάναυσα την ατομική, όσο και τη συλλογική ελευθερία, καθιστώντας τους οφειλέτες σε δούλους των δανειστών.

Στην περίοδο της βαθύτατης οικονομικής ύφεσης που ζούμε, όπου η Χώρα μας βάλλεται πανταχόθεν με κατηγορίες για διαφθορά και αναποτελεσματικότητα στις προσπάθειες καταπολέμησης της κρίσης, είναι αδήριτη ανάγκη το Ελληνικό Δημόσιο να λειτουργήσει επιτέλους υπεύθυνα, με σοβαρότητα και με ασφάλεια δικαίου προς τον πολίτη. Στα πλαίσια της ετήσιας, πλέον, αλλαγής των φορολογικών ρυθμίσεων για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/23.1.2013), σύμφωνα με τον οποίο η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται ως εξής:
 
«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι' αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.
Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η' του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.
Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα.»

Επίσης το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
  
«Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63.
Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.»

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. ΠΟΛ.1114/23.5.2013 (ΦΕΚ 1266/24.05.2013 Τεύχος Β') «Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 εδ. α' της Υ.Α. ΠΟΛ.1116/23.5.2013 (ΦΕΚ 1646/11.05.2013 Τεύχος Β') «Υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr., οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. της παρ. 4 του άρθρου 2, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις με αποκλειστικά χρεωστικό υπόλοιπο και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης.»
 
Ενώ, όμως, ο νομοθέτης λόγω του εξαιρετικά μεγάλου ύψους των δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν, και μάλιστα ηλεκτρονικά, -καθώς πλέον σχεδόν κάθε πολίτης άνω των 18 ετών είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος- προνόησε και όρισε ως προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το εύλογο χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι από 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου, το σύστημα TAXIS κατά προφανή παράβαση καθήκοντος των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του δεν δέχεται ακόμα υποβολή φορολογικών δηλώσεων με τη δικαιολογία αναμονής εγκυκλίου για τους τόκους καταθέσεων των τραπεζών.

Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών, σε αναγνώριση της υπαίτιας καθυστέρησης στην οποία το ίδιο υποβάλλει τους Έλληνες πολίτες, έχει εκδώσει τις υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1045/6.3.2013, ΠΟΛ.1098/8.5.2013, ΠΟΛ.1107/17.5.2013, καθώς και την από ΠΟΛ.1122/30.5.2013 απόφαση περί παρατάσεως των προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν 6.500.000 φορολογικές δηλώσεις τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, που είναι γνωστό ότι όλες οι υπηρεσίες υπολειτουργούν, και στο τέλος οι πολίτες με τους λογιστές θα κληθούν να πληρώσουν και πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή δήλωσης.

Επειδή με δόλο, δια πράξεων ή παραλείψεων, παρακωλύεται η δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να εισπράξει εγκαίρως τους οφειλόμενους φόρους, ενώ αντίθετα μετατίθεται συνεχώς προς τα εμπρός ο χρόνος βεβαίωσης των φορολογικών χρεών, κάτι το οποίο στην παρούσα δεινή οικονομική κατάσταση της Χώρας ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία.

Επειδή καταλύεται κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου στους πολίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πότε και με ποιο περιεχόμενο θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, και βλέπουν στις συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις σημάδια πολιτικής διαφθοράς, που κλονίζουν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Επειδή ως Έλληνας πολίτης και φορολογούμενος έχω έννομο συμφέρον, καθόσον προσβάλλονται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των φορολογούμενων πολιτών έναντι της φορολογικής αρχής και αδυνατώ να υποβάλλω φορολογική δήλωση.

Επειδή οι ανωτέρω πράξεις όπως στοιχειοθετούνται, προβλέπονται και πρόκειται να υπαχθούν στο νόμο έπειτα από τον ακριβή οικείο νομικό χαρακτηρισμό, τιμωρούνται από αυτόν.

Επειδή οι ανωτέρω πράξεις προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Νόμο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να κινηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου προσώπου για τα εγκλήματα που περιγράφονται στην ανωτέρω μηνυτήρια αναφορά.

Ως μάρτυρες καλώ τους:
 
1. Μανούσο Ντουκάκη του Ιωάννη, φοροτεχνικό, ........................ και
2. Κωνσταντίνο Αναστόπουλο του Γεωργίου , φοροτεχνικό, ...................

Αθήνα,
Ο Μηνυτής

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια