Ειδήσεις

Απειλούν ακόμη και με παραίτηση στο ΤΕΙ Κρήτης

Διαμαρτυρία προς το υπουργείο Παιδείας για τα σοβαρότατα και καθοριστικά λάθη για το μέλλον της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης στο ΠΔ του Σχεδίου Αθηνά απέστειλε ο διευθυντής της Σχολής Δημήτρης Γκούμας. Μέσω της επιστολής γίνεται σαφές ότι έχει υπάρξει λάθος όσον αφορά την έδρα της Σχολής της ΣΤΕΓ σύμφωνα με το οποίο δηλώνεται η Σητεία, ζητώντας την άμεση διόρθωση που σημαίνει ότι η έδρα θα είναι το Ηράκλειο.

Μάλιστα ο κ. Γκούμας υπογραμμίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση, ο διευθυντής και τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής θέτουν άμεσα την παραίτησή τους στη διάθεση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ το προσωπικό της (ΕΠ, ΕΤΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι) και οι φοιτητές μας, όλοι μαζί, θα προβούμε στις ενέργειες εκείνες που θα άρουν την κατάφορη αδικία που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της μόνης Ανώτατης Σχολής στην Κρήτη που θεραπεύει για περισσότερα από 30 χρόνια με επιτυχία το γνωστικό αντικείμενο της Γεωπονίας.

Συγκεκριμένα στην επιστολή διαμαρτυρίας αναφέρεται αναλυτικά: Τελική Πρόταση του ΣΙ του ΤΕΙ Κρήτης για το σχέδιο Αθηνά, από 15.3.2013

Αξιότιμε Κύριε υπουργέ,

Σήμερα, στις 8 Ιουνίου 2013, η Συνέλευση της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης συνήλθε έκτακτα για να εξετάσει το ΠΔ 104/5.6.13 που αφορά στο Σχέδιο 'Αθηνά' και στη Σχολή. Για το ευρύτερο θέμα της επίτευξης των στόχων του "Αθηνά", σε σχέση με το ΤΕΙ Κρήτης, αρμόδια για να εκφέρουν εκτιμήσεις είναι η Συνέλευση ΤΕΙ και το Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Όσον αφορά στη Σχολή, η Συνέλευσή της αποφάσισε ομόφωνα:

1. Στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι έδρα της Σχολής θα είναι η Σητεία. Αυτό μόνο ως παραδρομή είναι δυνατό να εκληφθεί. Η Σχολή, με πειραματικό Αγρόκτημα και ερευνητικά θερμοκήπια πολλών δεκάδων στρεμμάτων, με υψηλού επιπέδου και εύρους οργανικές υποδομές σε αυτά και στα κτίρια της Σχολής, για εκπαίδευση, έρευνα και πολλαπλές δράσεις προσφοράς τεχνολογικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη της Κρήτης και ευρύτερα, δεν μπορεί να διευθύνεται από διευθυντή με έδρα σε απόσταση 145 χιλ. (2,5 ώρες). Οι πολύπλοκες εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες της Σχολής και οι καθημερινές συνεργασίες με φορείς του Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης δεν επιτρέπουν τη μεταφορά της Διεύθυνσής της σε αυτήν την εξωπραγματική απόσταση.

Η Διεύθυνση μιας Σχολής Γεωπονίας δεν μπορεί να προσφέρει απολύτως τίποτε σε ένα με οριακή συνάφεια γνωστικού αντικειμένου Τμήμα Η Συνέλευση του ΤΕΙ (65/21. 2. 2013) και το Συμβούλιο του Ιδρύματος (8/5.3.2013) αποφάσισαν ότι το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας δεν αποτελεί μέρος της Σχολής Γεωπονίας, αλλά της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (βλ. συν. για πλήρη τεκμηρίωση). Στο ΠΔ 104/5.6.13 άλλωστε αναφέρεται ως όνομα της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων», δεν υπάρχει δηλαδή αντικείμενο Διατροφής.

Θεωρήσετε βέβαιο ότι τα παραπάνω θα αποτελέσουν σκεπτικό της Συνέλευσης ΤΕΙ και του Συμβουλίου του Ιδρύματος, όπως εκφράσθηκε ομόφωνα σε χθεσινή ανοικτή συνάντηση όλης της Κοινότητας του ΤΕΙ. Η απόφαση και των δύο σωμάτων θα είναι η αυτή: Η Διεύθυνση της Σχολής Γεωπονίας δεν θα μετακινηθεί γιατί έτσι μόνο θα διασφαλισθεί η συνέχιση του καταξιωμένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της και της ευρύτερης αναπτυξιακής προσφοράς της.

Μόνο ως παραδρομή, λοιπόν, θα μπορούσε να εκληφθεί η αναφορά στο ΠΔ 104/5.6.13 για έδρα στη Σητεία, εκτός και αν αποτελεί αποτέλεσμα ακατανόητης, σε εμάς, πίεσης προς το Υπουργείο σας των τοπικών παραγόντων.

Το λάθος αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να διορθωθεί άμεσα στο ΠΔ 104/5.6.2013, άρθρο 8: «…Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Ηράκλειο».

2. Στο ΠΔ 104/5.6.13 αναφέρεται η ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Τροφίμων στην Ιεράπετρα, με εισακτέους από 2015-16. Χωρίς αμφιβολία η λειτουργία αυτού του Τμήματος στο ΤΕΙ Κρήτης θα συμβάλει πολύ ουσιαστικά στην πλήρη αξιοποίηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής της Κρήτης και ευρύτερα, και στην τοποθέτηση προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα, ιδιαίτερα μάλιστα με δεδομένα την Κρητική Διατροφή και τον υψηλού επιπέδου τουρισμό του νησιού. Όμως θεωρούμε ότι η λειτουργία αυτού του Τμήματος ενδείκνυται να θεμελιωθεί στο Ηράκλειο, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του: Ιδιοκτησία του ΤΕΙ για την εγκατάσταση των βαρέων εργαστηριακών υποδομών που απαιτούνται, βιομηχανικοί χώροι για την άσκηση των φοιτητών και για επαγγελματικές τοποθετήσεις, επιστημονικό περιβάλλον για συμβολή στην εκπαίδευση και στην έρευνα κ.ά. Η Σχολή, λοιπόν, καλωσορίζει την ίδρυση του Τμήματος και θεωρεί ότι μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία του από το 2015 στο Ηράκλειο, εφόσον βέβαια διασφαλισθούν οι απαραίτητες βασικές προϋποθέσεις ειδικού προσωπικού και υποδομών.

Στο ΠΔ 104/5.6.2013, άρθρο 4, είναι απαραίτητη η εξής τροποποίηση: «Ιδρύεται Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο».

3. Η Συνέλευση της Σχολής εξέφρασε την ικανοποίησή της σε σχέση με την αποδοχή της πρότασής της και του Ιδρύματος συνολικά, για τη Γεωπονική Εκπαίδευση στο ΤΕΙ Κρήτης. Οι Κατευθύνσεις Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ουσιαστικά περιγράφουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο που η Σχολή αναγνωρισμένα προσφέρει αποτελεσματικά και θα συνεχίσει να προσφέρει, εφόσον βεβαίως της δίδονται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και οι βασικοί οικονομικοί πόροι. Η κατεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων θα έχει ιδιαίτερα ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση ποιότητας και στην αναγνωσιμότητα των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που παράγονται στην Κρήτη.

Αξιότιμε Κύριε υπουργέ,

η Σχολή Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης θα παραμείνει πιστά και διακριτά στην αποστολή της. Αυτό όμως δεν θα μπορεί να συνεχιστεί με την ίδια αποτελεσματικότητα εφόσον το Υπουργείο Παιδείας άκριτα αποδέχεται ατεκμηρίωτες προτάσεις, που θα τραυματίσουν τις σπουδές και τη λειτουργία μας και έχουν σκοπιμότητες άσχετες με τους συνολικούς στόχους της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για τους παραπάνω λόγους η Συνέλευση της Σχολής μας εκφράζει την εντονότατη διαμαρτυρία της για την άδικη, λαθεμένη και χωρίς επιστημονική βάση απόφαση, που πάρθηκε κατά την γνώμη μας μόνο με τοπικιστικές πιέσεις, κάτω από την πίεση τοπικών παραγόντων, και που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ίδια την υπόστασή και στη μελλοντική εξέλιξή της.

Θεωρούμε δίκαιο και επιβεβλημένο να διορθώσετε το εκ παραδρομής λάθος σας, το ταχύτερο δυνατόν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διευθυντής και τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής θέτουν άμεσα την παραίτησή τους στη διάθεση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ το προσωπικό της (ΕΠ, ΕΤΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι) και οι φοιτητές μας, όλοι μαζί, θα προβούμε στις ενέργειες εκείνες που θα άρουν την κατάφορη αδικία που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της μόνης Ανώτατης Σχολής στην Κρήτη που θεραπεύει για περισσότερα από 30 χρόνια με επιτυχία το γνωστικό αντικείμενο της Γεωπονίας».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια