Ειδήσεις

Το υπουργείο ναυτιλίας για το λιμάνι στο Τυμπάκι

Η Κρήτη έχει μια ιδανική γεωστρατηγική θέση στην έξοδο του Σουέζ από την Ανατολή προς της Ευρώπη που την καθιστά ενδιαφέρουσα για ανάλογες επενδύσεις αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας , στις Ερωτήσεις των Βουλευτών Ηρακλείου κυρίου Βασίλη Κεγκέρογλου και Λευτέρη Αυγενάκη, γνωστοποιώντας τη θέση του για το λιμάνι στο Τυμπάκι.

Οι υποψήφιοι επενδυτές λαμβάνουν επίσης υπόψη της συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού και ανάλογων εναλλακτικών στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου.

Η δημιουργία ενός τέτοιου λιμένα και το σύνολο των έργων στο χώρο μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής της νήσου, καθώς και στην εθνική οικονομία και ως τέτοια το Υπουργείο την αντιμετωπίζει.

Το έργο συναρτάται με το επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς η εκτιμώμενη δαπάνη κατασκευής του ανερχόταν στο 1 δις ευρώ (μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του διαμετακομιστικού εμπορικού λιμένα).

Η δε περιβαλλοντική νομοθεσία έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση και με τον τρόπο που οφείλει.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στοχεύει στην ολοκλήρωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος ενταγμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών για την εδαφική συνοχή της χώρας, την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Η Κρήτη είναι ένας παγκοσμίου φήμης τουριστικός προορισμός και ταυτόχρονα ένας τόπος προικισμένος με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες σε πολλούς τομείς.
Δεν θεωρούμε πως το ένα πλεονέκτημα αποκλείει το άλλο, άλλωστε η σύγχρονη νομοθεσία και τεχνογνωσία καθιστούν εφικτό να αξιοποιηθούν οι δυνάμεις της χώρας για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης χωρίς να υποβαθμίζεται το περιβάλλον , ή το πολύτιμο τουριστικό προϊόν.

Και οι λιμένες αποτελούν «οχήματα ανάπτυξης» τόσο για την εθνική, όσο και τις τοπικές οικονομίες, όπως αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική».

Σχόλια