Ειδήσεις

Στο υπουργείο καταγγελίες για εκτος ΕΛΚΕΘΕ δραστηριότητες

Τις καταγγελίες αναφορικά με τις εκτός ΕΛΚΕΘΕ δραστηριότητες του Προέδρου του ΕΛΚΕΘΕ, έθεσε στον Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ο βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, μετά και την  επιστολή του  Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ.

«Οφείλουμε εκ προοιμίου να επισημάνουμε ότι ο εκάστοτε Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου υπηρετεί κατά το άρθρο 9 παράγραφο 11 του νόμου 1514/85 και κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 του ΠΔ 164/2003 (ιδρυτικός νόμος ΕΛΚΕΘΕ) με πλήρη απασχόληση και συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή αν είναι μέλος του ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.

Επιπλέον σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΘΕ/ΕΛΚΕΘΕ (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 220/1995, άρθρο 6 παρ. 2) ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ δεν επιτρέπεται να ασκεί καμία διοικητική απασχόληση στο ΑΕΙ που ανήκει και υποχρεούται να υποβάλει στο ΔΣ του Κέντρου δήλωση στην οποία να αναφέρει το συγκεκριμένο αντικείμενο και το χρονικό πλαίσιο απασχόλησής του στο ΑΕΙ που είναι μέλος ΔΕΠ.

Ζητάμε οι παραπάνω καταγγελίες μας να αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου σας προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εκτός ΕΛΚΕΘΕ επαγγελματικές δραστηριότητες του Διευθυντή και Προέδρου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Καθ. Κ. Συνολάκη είναι σύμφωνες με τον περί έρευνας νόμο 1514/85, το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΛΚΕΘΕ. καθώς και αν οι μετακινήσεις του Διευθυντή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο «Διαύγεια» όπως προβλέπει ο νόμος.» Τονίζονται  μεταξύ άλλων στην επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων που κατέθεσε ο βουλευτής.

Σχόλια