Ειδήσεις

Σε τροχιά ανάκαμψης οι Μινωικές Γραμμές

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2013 παρουσίασαν οι Μινωικές Γραμμές, σύμφωνα με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης με θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα (βελτίωση κατά 7,0 εκατ. ευρώ ), περιορισμό των καθαρών ζημιών κατά 7,5 εκατ. ευρώ και τήρηση του προγράμματος αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων.

Αναλυτικότερα:

Οικονομικά αποτελέσματα

O κύκλος εργασιών της Minoan Lines το α' τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 30,3 εκατ. € έναντι 31,6 εκατ. € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε 184 χιλ. € έναντι ζημιών -6,8 εκατ. € το 2012, εμφανίζοντας βελτίωση κατά 7,0 εκατ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το α' τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε -5,8 εκατ. € έναντι ζημιών -13,3 εκατ. € το 2012 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ζημιών κατά 7,5 εκατ. €.

Η Minoan Lines κατά τα τελευταία έτη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υπό εξέλιξη οικονομική κρίση, έχει λάβει μια σειρά μέτρων ώστε να επιτύχει μείωση των δαπανών της. Συγκεκριμένα, εκτός από τη μείωση των διαφόρων κονδυλίων λειτουργικών εξόδων, υιοθέτησε πολιτικές περιορισμού του κόστους καυσίμων, το οποίο κατά τα τελευταία οικονομικά έτη ξεπερνά το 55% του συνόλου του κόστους πωληθέντων. Στα τέλη της οικονομικής χρήσης 2012, η Εταιρεία αναβάθμισε το σύστημα των προπελών για τα δύο πλοία που δραστηριοποιούνται στη γραμμή εσωτερικού Ηράκλειο-Πειραιάς καθώς επίσης προέβη και στην πλαστικοποίηση των υφάλων τους.

Παράλληλα, η Εταιρεία προχώρησε σε επανασχεδιασμό των δρομολογίων της με στόχο την αύξηση στις πληρότητες των πλοίων και την περαιτέρω μείωση του κόστους των καυσίμων. Τα παραπάνω μέτρα, συνέβαλαν στην περιστολή των δαπανών για καύσιμα και στην σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α' τριμήνου. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι αποτελεσματικές και κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Επιπρόσθετα, η Minoan Lines παραμένει συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι παραδοσιακά κατά την διάρκεια του α' τριμήνου του έτους παρουσιάζεται η χαμηλότερη επιβατική κίνηση στα πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας. Παράλληλα, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, λόγω της οικονομικής κρίσης, ήταν άλλος ένας αρνητικός παράγοντας για το μεταφορικό έργο και τα έσοδα.

Μεταφορικό έργο

Αγορά Αδριατικής (Βόρεια Ιταλία)

Γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη

Την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2012, η Minoan Lines πρόσθεσε το λιμάνι της Τεργέστης στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα. Τα αποτελέσματα από το μέχρι στιγμής μεταφορικό έργο είναι θετικά. Συνολικά η Εταιρεία στην γραμμή «Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη» κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, μετέφερε 39.445 επιβάτες, 8.897 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 18.714 φορτηγά αυτοκίνητα.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο - Πειραιάς» η Minoan Lines διατήρησε την ισχυρή της θέση στην αγορά, πετυχαίνοντας περαιτέρω αύξηση στο μερίδιο αγοράς στην κατηγορία μεταφορικού έργου των φορτηγών αυτοκινήτων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Η Minoan Lines το πρώτο τρίμηνο του έτους 2013 συνολικά μετέφερε 129.102 επιβάτες, 12.443 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 13.197 φορτηγά αυτοκίνητα.

Σχόλια