Ειδήσεις

Ημερίδα για την οικονομική κρίση στο Ρέθυμνο

Το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνιολογία διοργανώνει θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Όψεις ερευνητικών πρακτικών στη διερεύνηση κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης» την Παρασκευή 24 Μαΐου από τις 9.00 έως τις 18.30 στην Αίθουσα της Συγκλήτου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου.

Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων οι κοινωνικοί επιστήμονες καλούνται να διερευνήσουν εμπειρικά τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στην ελληνική κοινωνία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, απώτερος σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση μεθοδολογικών πρακτικών και εμπειρικών ευρημάτων σε ζητήματα συλλογικής δράσης, πολιτικής συμπεριφοράς, φτώχειας, ξενοφοβίας, ρατσισμού, υγείας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στους ομιλητές της ημερίδας συμπεριλαμβάνονται πανεπιστημιακοί, κοινωνικοί ερευνητές και μέλη Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) οι οποίοι συνδράμουν με το πολύτιμο έργο τους στην εμπειρική διερεύνηση των επιπτώσεων της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Στα πλαίσια της ημερίδας θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ των Λεωνίδα Οικονομάκη, Jerome Roos & Andres Cornejo «Ουτοπία στον Ορίζοντα» (Αμφιθέατρο Δ3-7Α).

Σχόλια