Ειδήσεις

Ενημέρωση για το πρόγραμμα leader

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στις 18/5/2013 δημοσίευσε τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τοπικό πρόγραμμα Leader που υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που προκηρύχθηκε προήλθε από αδιάθετες πιστώσεις αλλά και από την επιπλέον κατανομή πιστώσεων που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνολικά το προκηρυχθέν ποσό ανέρχεται στα 2.512.257,41 € και κατανέμεται σε δράσεις του τοπικού προγράμματος που σχετίζονται με έργα ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 22η Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30.

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων του τοπικού πληθυσμού και των μελετητών το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ οργανώνει στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος σειρά ενημερωτικών συναντήσεων όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Ανώγεια, Δήμου Ανωγείων Παρασκευή 24/5/2013, 11:00 π.μ. Γραφεία ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ / Αίθουσα Συνεδριάσεων Η συνάντηση αφορά κυρίως τους μελετητές

2 Ανώγεια, Δήμου Ανωγείων Δευτέρα 27/5/2013, 19:00 Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

3 Κρουσώνας, Δήμου Μαλεβιζίου Τετάρτη 29/5/2013, 19:00 Αίθουσα Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας

4 Τύλισος, Δήμου Μαλεβιζίου Παρασκευή 31/5/2013, 19:00 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Τυλίσου

5 Αγία Φωτεινή, Δήμου Αμαρίου Πέμπτη 30/5/2013, 19:00 Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

6 Πέραμα, Δήμου Μυλοπόταμου Δευτέρα 3/6/2013, 19:00 Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

7 Ζαρός, Δήμου Φαιστού Τετάρτη 5/6/2013, 19:00 Πνευματικό Κέντρο Ζαρού Αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ζαρού  και Τυμπακίου

8 Γέργερη Δήμου Γόρτυνας Πέμπτη 6/6/2013, 19:00 Αίθουσα

Συνεδριάσεων στις Κατασκηνώσεις Αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ρούβα

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2834031402, 2834031606 και 2834031793, στα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια Ρεθύμνου και στην ιστοσελίδα leader.akomm.gr.

Σχόλια