Ειδήσεις

Εκδηλώσεις ενημέρωσης ανέργων στο Ρέθυμνο

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), στο πλαίσιο ενημέρωσης των ανέργων και των επιχειρήσεων για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών», που προκήρυξαν ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ [συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α)], οργανώνει τις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις:

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013, 14.00: Αίθουσα Διδασκαλίας ΚΕΚΑΠΕΡ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος)

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013, 11.00: Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

1 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.

2 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

3 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων.

4 Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα (Sete-voucher.gr) λήγει στις 27/5/2013 και ώρα 24.00.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερες πληροφορίες: Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος), κος Πίτερης Χαράλαμπος (2831040052) & κος Νικολουδάκης Γεώργιος (2831040050), URL: kekaper.gr,  E-mail: nele@kekanar.gr

Σχόλια