Ειδήσεις

1722 αιτήσεις για πρόγραμμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κρήτη που υπέβαλλαν αίτηση για να ενταχθούν και να επιχορηγηθούν από το «Πρόγραμμα ΠΕΠ-Άξονας4-Ενίσχυση ΜΜΕ» με αιτούμενο προϋπολογισμό 253.605.901 ευρώ (Κρήτη). Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 1722 προτάσεις ενώ ήδη έχουν παραληφθεί 1.651 (ιδιόχειρη παράδοση), διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 24/05/2013.

Οι υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς  Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών.

Η αιτούμενη επιχορήγηση  είναι 5- 6 φορές μεγαλύτερη από τα 22,5 εκ. € που είχαν προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η ανάλυση αιτούμενων ποσών ανά θεματική ενότητα είναι η εξής:   

Θεματική Ενότητα

Προτάσεις

Προϋπολογισμός

Αιτούμενη Επιχορήγηση

Κάλυψη

Τουρισμός

481

94.278.887,81 €

46.962.535,4 €

7,5

Μεταποίηση

203

36.420.636,48 €

18.093.360,1 €

4,0

Εμπόριο - Υπηρεσίες

473

37.980.717,38 €

18.913.725,8 €

2,6

Nέες & Υπο-σύσταση

565

84.925.660,19 €

41.925.803,0 €

9,3

 Σύνολο Κρήτης

1.722

253.605.901,86 €

125.895.424,23 €

5,6

Το 1/3 περίπου των επιχειρήσεων είναι Νέες & Υποσύσταση όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Επιχείρησης

Προτάσεις

Προϋπολογισμός

Αιτούμενη Επιχορήγηση

Ποσοστό

Υφιστάμενη

1.157

168.680.241,67 €

83.969.621,3 €

66,51%

Νέα

237

27.945.505,58 €

13.712.781,4 €

11,02%

Υπό σύσταση

328

56.980.154,61 €

28.213.021,5 €

22,47%

 Σύνολο Κρήτης

1.722

253.605.901,86 €

125.895.424,23 €

100,00%

Η συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων υποβλήθηκε από πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μέγεθος Επιχείρησης

Πλήθος

Προϋπολογισμός

Αιτούμενη Επιχορήγηση

Ποσοστό

Πολύ Μικρή

1.528

220.252.515,43 €

109.651.865,7 €

86,85%

Μικρή

172

29.449.186,30 €

14.681.879,7 €

11,61%

Μεσσαία

22

3.904.200,13 €

1.561.678,8 €

1,54%

 Σύνολο Κρήτης

1.722

253.605.901,86 €

125.895.424,23 €

100,00%

Τέλος  η κατανομή των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά περιφερειακή ενότητα είναι η ακόλουθη:

Περιφερειακή Ενότητα

Προτάσεις

Προϋπολογισμός

Αιτούμενη Επιχορήγηση

Ποσοστό

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

705

91.879.365,45 €

45.446.092,5 €

36,23%

ΧΑΝΙΩΝ

476

70.219.305,96 €

34.953.720,5 €

27,69%

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

398

68.468.900,35 €

34.102.641,3 €

27,00%

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

143

23.038.330,09 €

11.392.969,9 €

9,08%

 Σύνολο Κρήτης

1.722

253.605.901,86 €

125.895.424,23 €

100,00%

Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας & τυπικών προϋποθέσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 27/05/2013.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή Κρήτης, και τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού, χρηματοδοτεί τους μικρομεσαίους κατά 50%.

Για το θέμα ενημέρωσαν σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ο γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης Αριστείδης Φραγκάκης, και ο διευθυντής αξιολόγησης-υλοποίησης του προγράμματος Γιώργος Τερζάκης.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε την ικανοποίηση του που υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ενίσχυση μικρομεσαίων και νέων επιχειρήσεων και από τις 4 Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, τονίζοντας ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άμεση αξιολόγηση των αιτήσεων, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από το Υπουργείο, προκειμένου οι αιτούμενοι-μικρομεσαίοι να πάρουν το γρηγορότερο την χρηματοδότηση που δικαιούνται.

Υπενθυμίζεται ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα στοχεύει στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας του νησιού, και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σχόλια