Ειδήσεις

Δεν προβλέπεται διαδικασία "τακτοποίησης" στους αμπελώνες

Για τις εκριζώσεις αμπελώνων που φυτεύτηκαν μετά τον Αύγουστο του 1998, απαντά ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά από παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός, κ.  Μάξιμος Χαρακόπουλος: «το καθεστώς απαγόρευσης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες ισχύει στη χώρα μας από το 1984 (στα υπόλοιπα Κράτη-μέλη της ΕΕ από το 1979) , σε εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ. 337/79). Οι φυτεύσεις νέων αμπελώνων μέχρι την 31η Αυγούστου 1998, κατά παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης χαρακτηρίστηκαν παράτυπες ενώ μετά την ημερομηνία αυτή χαρακτηρίζονται ως «παράνομες» λόγω της ουσιαστικής διαφοροποίησης στη μεταχείρισή τους από τον Καν. (Ε.Κ.) 1493/99 (οι παράτυπες τακτοποιούνταν, οι παράνομες εκριζώνονται υποχρεωτικά)».

Η χώρα μας, σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Κ.) 1493/99 (άρθρο 3) επέλεξε την τακτοποίηση των «παράτυπα» φυτεμένων εκτάσεων (φυτεύσεις έως 31η Αυγούστου 1998) έναντι πληρωμής παράβολου εκ μέρους των παραγωγών. Η διαδικασία τακτοποίησης ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε στις 31-7-2008, οι δε συνολικές εκτάσεις που τακτοποιήθηκαν κοινοποιήθηκαν στην Ε.Ε., που πραγματοποίησε κοινοτικό έλεγχο στη χώρα μας.

Η μη εφαρμογή του Καν. (Ε.Κ.) 555/08 εκ μέρους της χώρας μας, ενέχει τον κίνδυνο ενόψει νέου κοινοτικού ελέγχου, δημοσιονομικής διόρθωσης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξέδωσαν οδηγίες για τη συστηματοποίηση και την καλύτερη οργάνωση των ελέγχων που οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οφείλουν από την ισχύουσα νομοθεσία να διεξάγουν και οι παραγωγοί έχουν ενημερωθεί για την σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Όπως επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός στο έγγραφό του, προς τον Λευτέρη Αυγενάκη: «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν προβλέπεται νέα διαδικασία τακτοποίησης, ενώ η απόκτηση δικαιωμάτων είναι δυνατή, είτε από το Εθνικό Αποθεματικό (δωρεάν), είτε από μεταβίβαση, είτε με δικαιώματα αναφύτευσης. Συνεπώς, οι παραγωγοί που κατά παράβαση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, προέβησαν στη φύτευση αμπελώνων δίχως να τηρήσουν τη νόμιμη διαδικασία ανταγωνίζονται αθέμιτα τους αμπελουργούς που διαθέτουν νόμιμα δικαιώματα φύτευσης, διότι πωλούν τα παράνομα σταφύλια σε χαμηλότερες τιμές, επισύροντας στη χώρα καταλογισμούς και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκοί Ένωση για τις εν λόγω πρακτικές»

Σχόλια