Ειδήσεις

"Ασφαλιστικές δικλείδες" στα ληξιαρχεία και πρόστιμα

   Αλλαγές επέρχονται από το ληξιαρχείο Χανίων ώστε να υπάρξει πλέον ασφαλιστική δικλείδα και μπορούν να γίνονται ανα πάσα στιγμή έλεγχοι:

Από το Γραφείο Ληξιαρχείου του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων, ανακοινώνεται ότι με το Νόμο 4144/ΦΕΚ 88Α/2013 (Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση), τροποποιήθηκε ο Ληξιαρχικός Νόμος 344/1976.

Όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα από  8 Μαΐου 2013, καταχωρούνται από τα αρμόδια Ληξιαρχεία στο Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών και φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Η εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων από τον υπόχρεο, συνεπάγεται πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το πρόστιμο ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ αν ο υπόχρεος δηλώσει τη μεταβολή μετά από ένα (1) μήνα, την γέννηση μετά από δέκα (10) ημέρες και τον γάμο μετά από σαράντα (40) ημέρες. Το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ αν μετά την πάροδο αυτών των προθεσμιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών».

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Επίσης, με βάση τις τροποποιήσεις του Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976, η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου είναι αδύνατο να εκδοθεί χωρίς τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του θανόντος/ της θανούσης.

Για την ταφή είναι πλέον αναγκαία μόνο η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και συνεπώς καταργείται η άδεια ταφής.   

Έτσι τα  εφτά (7) Ληξιαρχεία Δήμου Χανίων (Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας και Σούδας), για τις αργίες και Σάββατο- Κυριακή, θα παραμένουν ανοικτά από 09.00 π.μ. - 11.00 π.μ αποκλειστικά και μόνο για την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης θανάτου για χρήση Άδειας Ταφής.

Σχόλια