Ειδήσεις

Πρώτο βραβείο για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ηρακλείου

Νέα Διεθνή Διάκριση απέσπασε ο Δήμος Ηρακλείου για τη πολιτική που εφαρμόζει στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας Πολιτικής που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια.

Η ανακοίνωση έγινε στη Λευκωσία σε Διεθνές Συνέδριο του Προγράμματος "MEDEEA-Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές περιοχές"

Ο Δήμος Ηρακλείου έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση που έγινε ανάμεσα σε Δήμους από επτά κράτη και συγκεκριμένα την Ιταλία, την Ισπανία, την Μάλτα, την Πορτογαλία, την Σλοβενία, την Κύπρο και την Ελλάδα στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ενδεικτικές Πρωτοβουλίες Ενεργειακής Πολιτικής

- Μέθοδος της Αβαθούς Γεωθερμίας ως το πιο οικονομικό σύστημα ψύξης -Θέρμανσης που χρησιμοποιείται στη νέα μεγάλη υποδομή Πολιτισμού του Ηρακλείου το Πολιτιστικό -Συνεδριακό Κέντρο.

-  Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του Βιοαερίου που παράγεται κατά τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης της λυματολάσπης στο βιολογικό καθαρισμό.

- Έχει σχεδιαστεί η αναβάθμιση της Μονάδας με διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος

- Προγραμματισμός για ανάπτυξη και εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αξιοποίηση του βιοαερίου (ΑΠΕ) στο ΧΥΤΑ του Δήμου Ηρακλείου.

- Έχει κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος JESSICA για αντικατάσταση όλων ενεργοβόρων συμβατικών σωμάτων οδοφωτισμού με φωτιστικά οικονομίας τύπου LED.

- Βιοκλιματικές, Καινοτόμες και Καλές Πρακτικές για Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες Νέες Κτιριακές Υποδομές του Δήμου Ηρακλείου όπως Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Σχολεία, Δημοτικά Κτίρια, Αθλητικά Κέντρα κ.λπ.

Η Διάκριση για το Δήμο Ηρακλείου συνοδεύθηκε με την απονομή του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου του προγράμματος MEDEEA το οποίο παρέλαβε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης.

Γιάννης Κουράκης: "Στην πρωτοπορία ο Δήμος Ηρακλείου"

«Ο δήμαρχος, στις δηλώσεις του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα διάκριση και τόνισε ότι ο Δήμος Ηρακλείου καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες και πρωτοπορεί σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και καινοτόμων δράσεων που στοχεύουν στην επέκταση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τους πολίτες.

Η Διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί και σε άλλες Διεθνείς Διακρίσεις του Δήμου Ηρακλείου όπως : α) την ένταξή του για δεύτερη χρονιά στις 21 ψηφιακά πιο «Έξυπνες Πόλεις» του κόσμου β) Την Ανάπλαση του Δυτικού Παραλιακού Μετώπου σε Συνέδρια που έχουν γίνει στην Αγγλία ,τη Σουηδία και την Βιέννη

Τα οφέλη από τη διάκριση

Η βράβευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Δήμο Ηρακλείου καθώς θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια για τη Χρηματοδότηση Έργων και Δράσεων από Ευρωπαϊκά και άλλα Προγράμματα.

Επίσης θα βελτιώσει:

- την τοπική ελκυστικότητα και την εικόνα του Δήμου

- την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις σχετικές δαπάνες

- την πρόσβαση στην τεχνογνωσία και στην εμπειρία των πρωτοπόρων ενεργειακά πόλεων σε όλη την Ευρώπη.

- την σημαντική συμβολή στις κοινές προσπάθειες για την προστασία του κλίματος και της αειφορίας με την εφαρμογή των ενεργειακών πολιτικών του μέλλοντος

Τι είναι το πρόγραμμα MEDEEA

Το MEDEEA εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας στην Περιοχή της Μεσογείου, MED και προβλέπει τη συμμετοχή των περισσοτέρων Μεσογειακών Χωρών.

Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει Ηπειρωτικές και νησιωτικές περιφέρειες από τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Κύπρο και Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο οι Δήμοι που συμμετέχουν αξιολογούνται συγκριτικά για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού και βραβεύονται για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και την εφαρμογή πρακτικών βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους.

Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο αποτελεί μια καλή πρακτική στον τομέα της αειφόρου ενέργειας για τους Δήμους και αναγνωρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές και την ενέργεια. Πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως ένα εργαλείο για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Σύμφωνο δημάρχων (CoM)

O Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει στο Σύμφωνο Δημάρχων που είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία η οποία εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής Αλλαγής

Σχόλια